Thứ bảy, ngày 16/1/2021

Việc xây dựng quy chế làm việc của ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, sâu sắc và bám sát chiến lược và các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Thứ Năm 07/01/2021 15:35

Xem với cỡ chữ
Ngày 07/01/2021, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức phiên họp đầu tháng 01/2020, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì; tham dự có các đồng chí cán bộ các ban đảng Trung ương theo dõi Hải Dương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành có liên quan.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo kết quả thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI và đề xuất dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo phương án Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp An Phụ, thị xã Kinh Môn; báo cáo về giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất trả tiền hàng năm đối với Công ty CP đầu tư thương mại Xứ Đông thuê đất tại xã Lai Vu, huyện Kim Thành. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo m ột số nội dung về công tác cán bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với các nội dung báo cáo, kết luận hội nghị đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI. Trong đó đã thực hiện nổi bật là: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chủ động tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kịp thời sửa đổi, bổ sung 02 lần theo quy định và quy chế làm việc mẫu của Trung ương và căn cứ vào tình hình thực tế địa phương để hoàn thiện. Việc tổ chức thực hiện quy chế được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy nghiêm túc triển khai thực hiện quy chế, nhất là các nhiệm vụ được phân cấp, uỷ quyền theo quy định. Quá trình hoạt động luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm của từng đồng chí cấp uỷ; tăng cường thảo luận, chất vấn, không khí sinh hoạt luôn đổi mới, chất lượng. Qua nhiệm kỳ cho thấy quy chế đã đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp uỷ trên các lĩnh vực, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của địa phương và các hoạt động khác, góp phần vào thành tích chung của tỉnh. Kết quả đã được đánh giá trong báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứu XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Tuy nhiên, về nội dung đánh giá trong báo cáo cần phải sâu sắc và rõ thêm về hạn chế đó là: Một số nội dung phân cấp, uỷ quyền còn chưa hợp lý, chưa dành nhiều thời gian thoả đáng để nghe các chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách lớn nhằm tạo ra đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Tiến độ nghe và cho ý kiến vào một số dự án, đề án do Ban cán sự đảng uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo còn chậm; nguyên nhân chủ yếu do chất lượng báo cáo còn hạn chế, thời gian sắp xếp nghe còn chưa hợp lý, tham gia chưa sâu. Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các đồng chí Tỉnh uỷ viên chưa tích cực tăng cường đi cơ sở để nghe các bất cập, khó khăn, vướng mắc nhằm tháo gỡ ở địa phương.

Nguyên nhân một phần do thiết kế quy chế có nội dung còn chưa hợp lý, nên việc tổ chức thực hiện quy chế, phối hợp điều hành hoạt động và phân bổ thời gian nghe chưa hợp lý, còn có nội dung tham gia chưa sâu.

Về xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu cần phải dựa trên cơ sở đánh giá việc thực hiện quy chế của nhiệm kỳ khoá XVI để hoàn thiện và phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, sâu sắc trên cơ sở quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; giao cho đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì với các sở, ngành liên quan, cùng với tham khảo quy chế làm việc của một số tỉnh xung quanh để hoàn thiện, sớm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Việc xây dựng quy chế theo hướng tiếp tục phân cấp và uỷ quyền mạnh hơn, xác định rõ trách nhiệm nhằm từng bước cải cách hành chính trong đảng, tạo điều kiện thu hút đầu tư.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh quy chế làm việc cần phân cấp đối với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung nghe và cho ý kiến vào các quy hoạch của tỉnh, các dự án, đề án, quy mô lớn, tầm ảnh hưởng rộng. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tập trung nghe những vấn đề thuộc chủ trương, cơ chế, giải pháp, quy hoạch, chiến lược phát triển và những vấn đề nhạy cảm; công tác quản lý nguồn lực; thủ tục đầu tư danh mục các dự án phát triển khu đô thị, khu dân cư, dự án đầu tư công; quy hoạch chi tiết các khu dân cư có quy mô từ 5,0 ha trở lên; các công trình điểm nhấn; các dự án hạn chế đầu tư, các dự án đầu tư nằm ngoài khu, cụm công nghiệp.

Về phương án Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp An Phụ, thị xã Kinh Môn đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đồng ý và giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Newland làm chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp. Để hoàn thiện quy hoạch, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu phương án quy hoạch cần phải đồng bộ, hiện đại như đầu tư đối với khu công nghiệp để đáp ứng nhu cầu các nhà đầu tư thứ cấp; quan tâm điểm đấu nối với trục đường 33 m, cùng với điều chỉnh giao thông cục bộ đảm bảo an ninh, an toàn và mỹ quan cụm công nghiệp; xử lý nước thải theo tiêu chuẩn A trước khi xả thải ra hệ thống sông Kinh Môn, cụm công nghiệp cần có biểu trưng để thu hút các dự án nhà đầu tư có công nghệ cao. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu thị xã Kinh môn sớm hoàn thiện xây dựng quy hoạch vùng để tích hợp quy hoạch ợp qh cụm công nghiệp, phê duyệt. Đồng thời, làm rõ phần chồng lấn với cụm công nghiệp Long Xuyên; nghiên cứu điểm đấu nối giao thông với trục đường 33m đảm bảo đồng bộ.  

Đình Bộ- VPTU

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: