Thứ sáu, ngày 30/10/2020

Cần chuẩn bị thật tốt nội dung các tham luận tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Thứ Bảy 17/10/2020 10:42

Xem với cỡ chữ
Đồng chí Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị duyệt tham luận nhóm nội dung kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm 2020- 2025; cùng tham dự có các đồng chí thành viên Tổ duyệt tham luận và lãnh đạo các sở, ngành địa phương được lựa chọn tham luận.

Theo yêu cầu của Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh tất cả các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính tị- xã hội; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh đều phải chuẩn bị nội dung tham luận tại Đại hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Sau khi nghiên cứu và nghe báo cáo tóm tắt nội dung tham luận của các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công chuẩn bị tham luận tại Đại hội, Tổ duyệt tham luận nhóm nội dung kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng đã lựa chọn các bài tham luận có chất lượng và đạt yêu cầu để tham gia góp ý trực tiếp. Kết luận hội nghị đồng chí Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ trưởng đã yêu cầu các tham luận được lựa chọn cần chuẩn bị sâu, kỹ hơn nữa về nội dung bài phát biểu tham luận trên cơ sở bám sát các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; dự thảo Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đ/c Vương Đức Sáng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, PCT Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận

Đồng thời, căn cứ vào thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để đóng góp ý kiến vào từng vấn đề theo chủ đề đã được phân công, nội dung cần phải đánh giá sâu sắc hơn các vấn đề đã nêu trong các văn kiện trình tại Đại hội. Tham luận cần phải ngắn gọn, súc tích, nêu thẳng thắn, đánh giá khách quan, khoa học và có sức thuyết phục cao. Đồng chí Tổ trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được lựa chọn cần tiếp thu các ý kiến tham gia và sớm hoàn chỉnh bài tham luận, phân công người tham luận và gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp báo cáo Tiểu ban Văn kiện.

Đình Bộ - Văn phòng Tỉnh ủy

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: