Thứ sáu, ngày 30/10/2020

Huyện ủy Cẩm Giàng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Năm 15/10/2020 10:34

Xem với cỡ chữ
Sáng ngày 14/10/2020, Huyện ủy Cẩm Giàng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 tới các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; chuyên viên các Ban xây dựng Đảng, TTBDCT, Văn phòng Huyện ủy; lãnh đạo chủ chốt các xã, thị trấn; Bí thư các đảng bộ, chi bộ khối cơ quan trực thuộc Huyện ủy

Huyện ủy Cẩm Giàng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 14/10/2020, Huyện ủy Cẩm Giàng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Trần Văn Hảo - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Trần Văn Quyết - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Cùng dự có các đồng chí Phạm Đăng Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Công - Phó Chủ tịch UBND huyện.

Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Giàng lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra 3 nhiệm vụ đột phá và 16 mục tiêu chủ yếu. Theo đó, huyện tiếp tục thực hiện chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có ít nhất 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; quy hoạch xây dựng một số vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm nông nghiệp sạch. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư xây dụng đồng bộ kết cấu hạ tầng, xây dựng đô thị lõi thị trấn Lai Cách, thị trấn Cẩm Giang, các khu đô thị, điểm dân cư, hệ thống giao thông, xây dựng chính quyền điện tử. Phấn đấu đến năm 2025, nâng cấp thị trấn Lai Cách mở rộng lên đô thị loại IV, ít nhất 4 xã lên đô thị; huyện Cẩm Giàng cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV, năm 2030 trở thành thị xã. Tập trung lãnh đạo nâng cao năng lực phẩm chất đạo đức đội ngũ cán bộ; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Huyện phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 10%/năm trở lên so với kế hoạch giao; đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt trên 90 triệu đồng/người/năm; giá trị sản phẩm thu hoạch trên một ha đất trồng trọt và nuôi trông thủy sản đạt 185 triệu đồng/ha; 100% các trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95% dân số. Hằng năm, có trên 85% số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; trên 90% số làng, khu dân cư, cơ quan đạt danh hiệu văn hoá. Duy trì 100% số thôn, khu dân cư có tổ thu gom rác thải sinh hoạt. Hằng năm, có trên 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; mỗi năm kết nạp 120 đảng viên mới trở lên…

Để việc học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Huyện ủy Cẩm Giàng đề nghị các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội ở địa phương, đơn vị một cách khẩn trương, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tránh qua loa, hình thức, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn và phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đều được phổ biến, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội .

Các cấp ủy cơ sở phải hoàn thành việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện trong tháng 11/2020; c ùng với đó, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của cấp ủy, đơn vị mình. Trong đó, chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết cần cụ thể, rõ ràng, có tính khả thi, có lộ trình, thời gian thực hiện, bảo đảm điều kiện thực hiện, phân công rõ người, rõ việc, tránh dập khuôn, sao chép, hình thức và phải phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị…                             

Văn phòng Huyện ủy Cẩm Giàng

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: