Thứ sáu, ngày 30/10/2020

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ Sáu 16/10/2020 07:35

Xem với cỡ chữ
Ngày 15/10/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, tổ chức Hội nghị lần thứ 29; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì; tham dự có các đồng chí Ủy viên BanThường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào các nội dung: báo cáo về việc tiếp thu, chỉnh sửa Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 (Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm, Dự thảo Nghị quyết, Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII). Cho ý kiến tham gia vào nội dung, chương trình tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và một số văn bản phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Các đại biểu tham dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 29

Qua thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đồng tình và nhất trí cao với nội dung dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ 6;  thống nhất điều chỉnh tiêu đề dự thảo Báo cáo chính trị cũng là chủ đề của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhất trí phương châm của Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”; đồng thời điều chỉnh, bổ sung một số đánh giá cho phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm phản ánh trung thực, toàn diện kết quả đạt được. Điều chỉnh 5 chỉ tiêu và bổ sung một số mục tiêu, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ. Bổ sung phương hướng phát triển theo định hướng tăng trưởng xanh, với các trụ cột: (1) công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; (2) nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; (3) dịch vụ chất lượng cao; (4) phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại. Thay thế công trình trọng điểm: tuyến giao thông kết nối đường tỉnh 392 Hải Dương với đường tỉnh 386 Hưng Yên bằng tuyến đường trục Bắc - Nam huyện Thanh Miện (có điểm đầu từ đường tỉnh 392 (huyện Bình Giang), điểm cuối kết nối với đường tỉnh 396 đi Ninh Giang) với quy mô mặt cắt ngang 62m, quy mô dự án giai đoạn đầu là 45m.

Đ/c Nguyễn Quang Phúc, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tại hội nghị

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhất trí với nội dung Báo cáo kiểm điểm như dự thảo lần 4 và đề xuất chỉnh sửa, bổ sung làm sâu sắc và rõ thêm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của nhiệm kỳ trước. Nhất trí với những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân đã được chỉ ra. Nhất trí với 5 bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhất trí với dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Dự thảo Chương trình hành động thực hiện có 5 Chương trình lớn như Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề xuất, đó là: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với Dự thảo Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết có 4 Chương trình lớn trên các lĩnh vực, gồm: (1) Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, theo hướng tăng trưởng xanh và ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học - công nghệ, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; (2) Xây dựng và phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại, đáng sống, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; (3) Phát huy giá trị văn hóa xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030; (4) Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, ngang tầm nhiệm vụ, giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030.

Đ/c Lê Thế Trang, Cục trưởng cục Thống kê tỉnh báo cáo tại hội nghị

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất tổ chức đại hội trong 3 ngày, từ ngày 25 đến ngày 27/10 khai mạc vào sáng ngày 26/10/2020 tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, thành phố Hải Dương; đồng thời, nhất trí với nội dung, chương trình làm việc của Đại hội, phương hướng dự kiến nhân sự tham gia các cơ quan của Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh như Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình và giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thiện các văn bản để trình Đại hội xem xét, quyết định theo Điều lệ Đảng, quy định của Trung ương; khẩn trương tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh để in ấn phục vụ đại hội.

Đ/c NGuyễn Mạnh Hiển, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu các Tiểu ban của Đại hội cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực, khẩn trương thực hiện những nội dung công việc do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về đại hội trên tất cả các loại hình tuyên truyền để những ngày tổ chức đại hội thực sự là ngày hội của toàn Đảng, toàn dân. Chú ý tuyên truyền đậm nét những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, những định hướng và mục tiêu lớn trong nhiệm kỳ tới để khơi dậy niềm tự hào, ý chí và khát vọng phát triển của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
Hội nghị lần thứ 29, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI là kỳ họp cuối cùng trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, đ ồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã sát cánh với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy xây dựng tập thể
luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy dân chủ, luôn chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn hành các nhiệm vụ chính trị đề ra. Mỗi đồng chí đều phát huy tính tiền phong, gương mẫu, nêu gương, trung thực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm giữ vững nguyên tắc trong sinh hoạt đảng, nghiêm túc thực hiện quy chế, quy định của Đảng. Với sự nỗ lực phấn đấu của từng đồng chí, trên các vị trí công tác khác nhau, đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí mong muốn những đồng chí Ủy viên Ban Chấp Đảng bộ tỉnh không tái cử sẽ tiếp tục phát huy tính tiền phong, gương mẫu, nêu gương, tiếp tục có những đóng góp thiết thực, hiệu quả cho sự phát triển của tỉnh, của địa phương. Những đồng chí tái cử tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, quyết liệt cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra, xây dựng Hải Dương ngày càng phát triển...
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chia tay 2 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là đồng chí Phan Trọng Khánh, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh và đồng chí Đặng Thị Kim Thanh, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nghỉ hưu theo chế độ.

Đình Bộ - Văn phòng Tỉnh ủy

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: