Thứ ba, ngày 23/7/2024

Chín nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới đối với Hải Dương

Chủ Nhật 19/03/2023 18:05

Xem với cỡ chữ
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Hải Dương cần tập trung thực hiện chín nhiệm vụ trong thời gian tới

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát biểu chỉ đạo

Sáng ngày 16 tháng 03, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022, những tháng đầu năm 2023, định hướng phát triển giai đoạn tiếp theo. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Hải Dương cần tập trung thực hiện chín nhiệm vụ trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc

Một là, Tập trung đầu tư cho công tác quy hoạch để phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, thu hút các nhà đầu tư, tạo cả lực đẩy và lực kéo cho phát triển. Coi quy hoạch là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phải đi trước một bước, có tầm nhìn dài hạn, chiến lược; bảo đảm tích hợp, đồng bộ, thống nhất với quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia.

Hai là, Đa dạng hóa các nguồn lực, tăng cường hợp tác công - tư, lấy nguồn lực Nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, kích hoạt các nguồn vốn xã hội; quản lý chặt chẽ và sử dụng vốn đầu tư hiệu quả, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, trong đó tập trung đầu tư kết nối giao thông giữa khu vực để khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, mở ra không gian phát triển mới.

Ba là, Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo không gian phát triển cho doanh nghiệp; tập trung ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

Bốn là, Tăng cường đối thoại, nắm bắt kịp thời để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đồng hành với doanh nghiệp, coi sự phát triển của doanh nghiệp là sự phát triển của Tỉnh. Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khuyến khích thanh niên khởi nghiệp.

Năm là, Tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng. Phát triển nông nghiệp bền vững, ứng dụng công nghệ cao, giá trị gia tăng, xây dựng thương hiệu và chuỗi giá trị, phát triển sản phẩm OCOP. Phát triển du lịch gắn với lịch sử, truyền thống, bản sắc văn hóa, điều kiện tự nhiên, sản phẩm, dịch vụ đặc thù.

Sáu là, Bảo tồn, phát huy những giá trị di sản văn hóa, lịch sử, giá trị truyền thống; phối hợp với các bộ, địa phương liên quan hoàn thiện hồ sơ đề cử công nhận Quần thể di tích "Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc" là Di sản thế giới. Quan tâm bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện tốt chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo.

Bảy là, Coi trọng đầu tư đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Tám là, Tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội nhất là lĩnh vực đất đai; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Chín là, Chú trọng xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, vì Nhân dân phục vụ; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Bá Thảo

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: