Thứ ba, ngày 23/7/2024

Sáu quan điểm, định hướng chỉ đạo chung của Thủ tướng đối với Tỉnh ủy Hải Dương

Thứ Bảy 18/03/2023 10:00

Xem với cỡ chữ
Sáu quan điểm, định hướng chỉ đạo chung của Thủ tướng đối với Tỉnh ủy Hải Dương

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát biểu chỉ đạo

Sáng 16/03, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022, những tháng đầu năm 2023, định hướng phát triển giai đoạn tiếp theo; đồng thời, giải quyết một số kiến nghị nhằm tạo điều kiện, thúc đẩy Hải Dương phát triển nhanh, bền vững. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã định hướng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đối với Tỉnh ủy Hải Dương.

Một là, Bám sát, thực hiện hiệu quả các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng; các Nghị quyết chuyên đề của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Hai là, Bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; kiên định mục tiêu, nguyên tắc cơ bản nhưng phải linh hoạt, sáng tạo, bảo đảm hiệu quả. Thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, làm đến đâu dứt điểm đến đó, việc nào xong việc đó.

Ba là, Tổng kết, đánh giá bài học kinh nghiệm, phát huy mô hình hay, cách làm hiệu quả. Những vấn đề đã chín, đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, được đa số đồng tình thì tiếp tục thực hiện; những vấn đề chưa có quy định hoặc quy định không còn phù hợp thì mạnh dạn thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không cầu toàn, không nóng vội, trên nguyên tắc đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết.

Bốn là, Phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc, vươn lên mạnh mẽ bằng sức mạnh nội sinh, không trông chờ, không ỷ lại, né tránh; khắc phục bằng được những hạn chế, tồn tại; hành động quyết liệt, nỗ lực, chủ động, sáng tạo hơn.

Năm là, Tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; có biện pháp kiểm tra, giám sát hiệu quả việc triển khai của từng cấp.

Sáu là, Xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, vì Nhân dân phục vụ.

Bá Thảo

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: