Thứ sáu, ngày 29/9/2023

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức hội nghị quán triệt về công tác văn thư, lưu trữ và chứng thư số

Thứ Sáu 28/09/2018 00:42

Xem với cỡ chữ
Sáng ngày 26/9/2018, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ; phổ biến, tuyên tuyền về chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan Đảng. Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị được tổ chức tại trụ sở Tỉnh uỷ Hải Dương. Tham dự hội nghị có  đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Vũ Ngọc Thiềm, Cục trưởng Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền; cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ; đ ại diện Thường trực các huyện uỷ, thị ủy, thành uỷ và đảng ủy trực thuộc Tỉnh uỷ; chánh văn phòng, cán bộ văn thư, lưu trữ, cơ yếu, quản trị mạng các huyện uỷ, thị ủy, thành uỷ và đảng ủy trực thuộc Tỉnh uỷ, các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Báo Hải Dương, Trường Chính trị tỉnh; trưởng phòng, phó trưởng phòng và chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy . Tổng số đại biểu dự hội nghị là 115 người.

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng quán triệt 4 văn bản quan trọng của Đảng về công tác văn thư, lưu trữ

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng trực tiếp quán triệt 4 văn bản quan trọng của Đảng về công tác văn thư lưu trữ, bao gồm Quy định 66-QĐ/TW, ngày 6/2/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng; Đề án phát triển công tác văn thư, lưu trữ Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Quán triệt Hướng dẫn số 36 ngày 3/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng; Thông qua kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo số 800, ngày 17/11/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của đồng chí Trần Quốc Vượng,Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác văn thư, lưu trữ đảng và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng chí Vũ Ngọc Thiềm, Cục trưởng Cục Cơ yếu Đảng – Chính quyền quán triệt các văn bản về quản lý, sử dụng chữ ký số trong hoạt động giao dịch điện tử của các cơ quan Đảng

Đồng chí Vũ Ngọc Thiềm, Cục trưởng Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền   quán triệt các văn bản như Hướng dẫn số 08-HD/VPTW, ngày 16/11/2016 của Văn phòng Trung ương Đảng về quản lý, sử dụng chữ ký số trong hoạt động giao dịch điện tử của các cơ quan Đảng

Đồng chí Nguyễn Viết Hải, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ phát biểu

Đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ kết luận: các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội phải nhận thức đầy đủ, đúng vai trò, vị trí của công tác văn thư, lưu trữ; cần quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư. Tích cực chuẩn bị các điều kiện để đẩy nhanh thực hiện việc lập hồ sơ điện tử và xây dựng kho lưu trữ điện tử; tiếp tục đổi mới, cải tiến, tổ chức công tác văn thư theo hướng chuyên nghiệp, khoa học, hiện đại. Ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai sớm việc ứng dụng chứng thư số, chữ ký số vào quy trình xử lý văn bản theo hướng khép kín trên mạng để đẩy nhanh tiến độ xử lý văn bản. Chủ động rà soát, cải cách hành chính trong mỗi cơ quan, đơn vị, trước hết là cải cách quy trình, thủ tục, giảm bớt văn bản giấy tờ; quan tâm công tác đảm bảo an ninh, an toàn và bảo vệ bí mật Nhà nước, thông tin tài liệu của Đảng…

Đối với việc triển khai ứng dụng chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan Đảng: cấp ủy và lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc cấp ủy cần xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy và hoạt động chuyên môn của các cơ quan Đảng từ tỉnh đến cơ sở, từ đó tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả. Trong đó, nhiệm vụ trước mắt là tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương về chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng.

Vũ Thị Nga

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: