Thứ hai, ngày 17/6/2024

Phê duyệt danh sách 160 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển công chức, viên chức cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Hải Dương năm 2021

Thứ Ba 30/03/2021 19:43

Xem với cỡ chữ
Ngày 30/3/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương ban hành Quyết định số 142-QĐ/TU về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển công chức, viên chức cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Hải Dương năm 2021

 

Theo đó, có 160 thí sinh đủ điều kiện thi tuyển vào 19 cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Hải Dương năm 2021, cụ thể như sau: Ban Tổ chức Tỉnh ủy 2 thí sinh; Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy 6 thí sinh; Văn phòng Tỉnh ủy 1 thí sinh; Hội Nông dân 2 thí sinh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 5 thí sinh; Tỉnh đoàn 40 thí sinh; Thành ủy Hải Dương 6 thí sinh; Thành ủy Chí Linh 16 thí sinh; Thị ủy Kinh Môn 18 thí sinh; Huyện ủy Tứ Kỳ 11 thí sinh; Huyện ủy Thanh Miện 10 thí sinh; Huyện ủy Kim Thành 8 thí sinh; Huyện ủy Bình Giang 9 thí sinh; Huyện ủy Thanh Hà 2 thí sinh; Huyện ủy Gia Lộc 2 thí sinh; Huyện ủy Ninh Giang 11 thí sinh; Huyện ủy Nam Sách 2 thí sinh; Huyện ủy Cẩm Giàng 1 thí sinh; Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh 8 thí sinh.

Chi tiết văn bản tại đây

Văn phòng Tỉnh ủy

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: