Thứ hai, ngày 17/6/2024

Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Gia Lộc

Thứ Năm 25/03/2021 17:05

Xem với cỡ chữ
Ngày 22/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 409/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

 

Dự án với mục tiêu đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp thuộc xã Hồng Hưng, xã Toàn Thắng, xã Hoàng Diệu và thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương với tổng vốn đầu tư 2.062,5 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất của dự án là 197,94 ha. Thời gian hoạt động của Dự án là 50 năm kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Tại Quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hải Dương hướng dẫn Nhà đầu tư cụ thể hóa tiến độ thực hiện Dự án theo quy định tại điểm d, khoản 8, Điều 33 - Luật Đầu tư năm 2014, trong đó lưu ý tiến độ góp vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư để thực hiện Dự án phải tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai.

UBND tỉnh Hải Dương đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình và thẩm định theo quy định của pháp luật; triển khai thực hiện Dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đảm bảo điều kiện về tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp trong quá trình xem xét, quyết định thành lập mới khu công nghiệp. Trường hợp thành lập mới khu công nghiệp dẫn đến không đảm bảo đáp ứng về tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 12 - Nghị định số 82/2018/NĐ-CP thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, giải quyết.

UBND tỉnh Hải Dương tổ chức thực hiện thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng; cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án phù hợp với văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về quy mô, địa điểm và tiến độ sử dụng đất thực hiện Dự án và quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai và pháp luật có liên quan, trong đó lưu ý thực hiện đúng quy định và điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và đất mặt nước; đảm bảo quyền sử dụng địa điểm đầu tư của Nhà đầu tư; không để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án; Nhà đầu tư có đủ điều kiện được Nhà nước cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương yêu cầu Nhà đầu tư thực hiện ký quỹ để đảm bảo thực hiện Dự án theo quy định; báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu phát hiện khoáng sản có giá trị cao hơn khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo quy định của pháp luật về khoáng sản; thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đã được phê duyệt và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng, vận hành các công trình, đáp ứng kịp thời yêu cầu bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn phát triển của khu công nghiệp. Chỉ đạo Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Hải Dương và các cơ quan liên quan giám sát, đánh giá việc thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật, triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động làm việc trong khu công nghiệp, trong đó xây dựng cụ thể phương án xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động và hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất; xây dựng phương án thu hồi đất phù hợp với tiến độ thu hút đầu tư của Dự án để giảm thiếu tối đa ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Chính phủ đã ban hành các Quyết định số 212/QĐ-TTg, ngày 17/02/2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quốc Tuấn - An Bình (Khu công nghiệp An Phát 1), huyện Nam Sách với tổng vốn đầu tư 1.947 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất của dự án là 180 ha; Quyết định số 398/QĐ-TTg, ngày 19/3/2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng, tổng mức đầu tư dự kiến 1.802 tỷ đồng;  Quyết Quy mô sử dụng đất của Dự án là 214,57 ha tại các xã Vĩnh Hồng, Vĩnh Hưng và Hùng Thắng, huyện Bình Giang; Quyết định số 358/QĐ-TTg, ngày 15/3/2021 chủ trương đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành  tại xã Thượng Vũ, xã Tuấn Hưng và xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành với tổng vốn đầu tư 1.160,72 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất của dự án là 164,98 ha, trong đó giai đoạn 1 là 65 ha và giai đoạn 2 là 99,98 ha. .

Văn phòng Tỉnh ủy

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: