Thứ sáu, ngày 29/9/2023

Tọa đàm "Xây dựng Hội CCB vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới"

Thứ Năm 06/04/2023 16:10

Xem với cỡ chữ
Ngày 06/4/2023, Hội Cựu chiến binh tỉnh Hải Dương tổ chức tọa đàm về "Xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới".

 

Quang cảnh buổi tọa đàm

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - MTTQ tỉnh, Hội CCB các cấp trong tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương, tích cực triển khai và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, hội viên cơ bản ổn định. Tuyệt đại đa số cán bộ, hội viên kiên định, vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; phấn khởi với thành tựu đổi mới của Đảng, gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của địa phương; có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể, tình đồng chí đồng đội, chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, vai trò, vị thế của Hội được nâng lên. Hội tiếp tục khẳng định là một tổ chức chính trị xã hội uy tín, thành viên tích cực của MTTQ Việt Nam, chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và sự yêu mến của nhân dân.

Việc "Xây dựng Hội CCB vững mạnh về chính trị, tư tưởng" là khâu đột phá thứ nhất đã được đề ra tại Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây cũng là yêu cầu nhằm thực hiện chủ trương "Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh" theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "chuyển hóa"...

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ thực trạng tình hình chính trị, tư tưởng, những vấn đề mà hội viên cựu chiến binh quan tâm; những bất cập, khó khăn, giải pháp tháo gỡ; kiến nghị với Trung ương hội, cấp ủy, chính quyền địa phương để tiếp tục xây dựng Hội Cựu chiến binh các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Qua đó, củng cố phát huy bản lĩnh chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tích cực chủ động tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa,

Các ý kiến được nêu trong khuôn khổ hội nghị tọa đàm được tổng hợp đầy đủ để báo cáo Thường trực Trung ương Hội CCB Việt Nam, phục vụ cho công tác biên soạn Đề án "Xây dựng Hội CCB Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới" đúng tiến độ đề ra trong năm nay.

Hồng Hạnh

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: