Thứ năm, ngày 20/6/2024

Ủy ban MTTQ tỉnh lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thứ Tư 08/03/2023 08:10

Xem với cỡ chữ
Chiều ngày 07/3/2023, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Ban Thường trực, các tổ chức thành viên, các vị ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội đồng tư vấn về (Dân chủ - Pháp luật; Kinh tế - Xã hội), lãnh đạo các ban chuyên môn, văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh.

Tại hội nghị, đã có 11 ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu, tập trung phân tích, làm rõ những vấn đề liên quan đến Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) như: Phạm vi, bố cục, nội dung, kỹ thuật trình bày văn bản; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; cơ chế, chính sách, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; hộ gia đình sử dụng đất... Trong đó nhiều ý kiến tập trung vào các quy định của pháp luật về trường hợp thu hồi đất đai để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu tham gia góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tuy nhiên cũng còn có nhóm vấn đề chưa đề cập tại hội nghị, đề nghị các đại biểu tiếp tục tham gia góp ý bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử) gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh hoặc thông qua hòm thư Trang thông tin điện tử MTTQ tỉnh.

Đồng chí đề nghị Ban Dân chủ - Pháp luật cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh và bộ phận thư ký hội nghị tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan các ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để báo cáo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền đúng thời gian quy định.

Đoàn Thanh Nam (MTTQ tỉnh)

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: