Thứ sáu, ngày 1/3/2024

Uỷ ban Mặt trân Tổ quốc huyện Bình Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Thứ Hai 06/03/2023 10:39

Xem với cỡ chữ
Sáng ngày 03/3/2023, tại Hội trường gác 3 Huyện uỷ, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc huyện Bình Giang tổ chức Hội nghị lần thứ XI mở rộng để lấy ý kiến về dự thảo Luật đất đai sửa đổi.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nam, Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện; lãnh đạo các phòng ban có liên quan, cùng 52 đồng chí là Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận tổ quốc huyện, ban tư vấn của Mặt trân tổ quốc huyện.

Đồng chí Bùi Văn Quý - Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân Vân, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bình Giang triển khai nội dung hội nghị

Nội dung lấy ý kiến là là toàn bộ Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, toàn bộ các chương, điều, khoản; hiệu lực của Luật Đất đai (sửa đổi); kỹ thuật trình bày, các quy định của Luật Đất đai (sửa đổi). Trong đó tập trung vào 9 nhóm nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, quyền và các tầng lớp Nhân dân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị như: Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách đền bù tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuế đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng đất các loại; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực và hộ gia đình sử dụng đất.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương, 236 điều quy định cụ thể về quyền và trách nhiệm của Nhà nước, của công dân đối với đất đai; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; chế độ sử dụng các loại đất… Đồng thời, việc lấy ý kiến tạo sự thống nhất và đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai; nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai.

Tại hội nghị, có 07 ý kiến tham gia góp ý về dự thảo Luật đất đai sửa đổi, tập trung xoay quanh các nội dung về bồi thường giải phóng mặt bằng, khung giá đất, giao cho thuê đất,... Sau hội nghị, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc huyện tiếp tục tiếp thu ý kiến của các cá nhân, tổ chức tham gia vào dự thảo Luật đất đai sửa đổi và tổng hợp   đầy đủ, chính xác, khách quan phản ánh kịp thời đến các cơ quan liên quan để tổng hợp chung gửi về Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh  trình lên cấp có thầm quyền theo quy định.

Hà Trang - Văn phòng Huyện uỷ Bình Giang

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: