Thứ sáu, ngày 1/3/2024

Triển khai kế hoạch giám sát việc chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác cải cách hành chính

Thứ Bảy 05/11/2022 13:57

Xem với cỡ chữ
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch giám sát người đứng đầu một số sở thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC).

Đại biểu thảo luận

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; thành viên Đoàn giám sát và Tổ giúp việc. Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị công bố Quyết định thành lập đoàn giám sát; triển khai kế hoạch giám sát; thông báo nội dung, lịch trình làm việc và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên đoàn giám sát; thảo luận.

Theo quyết định, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thành lập đoàn giám sát gồm 9 thành viên và tổ giúp việc. Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn và thành viên đoàn giám sát là đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan, Hội đồng tư vấn về Dân chủ Pháp luật Ủy ban MTTQ tỉnh và một số tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Theo kế hoạch, nội dung giám sát người đứng đầu một số sở thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác CCHC, gồm: Việc chỉ đạo, đôn đốc thực hiện công tác CCHC. Việc triển khai Kế hoạch CCHC của UBND tỉnh. Trách nhiệm người đứng đầu trong công tác CCHC. Công tác kiểm tra việc thực hiện CCHC, kiểm tra công vụ. Việc triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ hành chính của cơ quan, đơn vị. Việc triển khai tổ chức chấm điểm, xác định chỉ số CCHC. Việc bố trí kinh phí, nguồn lực cho công tác CCHC. Việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định. Thời điểm giám sát theo mốc thời gian tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2022.

Theo thông báo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, từ ngày 9 đến 11/11/2022, đoàn sẽ giám sát trực tiếp tại các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động, Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ; UBND các huyện Kim Thành, Bình Giang.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh: Việc giám sát nhằm đánh giá trách nhiệm đối với người đứng đầu một số sở thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác CCHC theo các văn bản của Nhà nước, của UBND tỉnh về CCHC nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2021, 2022; những kết quả đạt được; hạn chế, thiếu sót và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Thông qua giám sát sẽ phát hiện và kiến nghị để khắc phục những tồn tại, hạn chế; đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC trong thời gian tới; kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về CCHC.

Đồng chí đề nghị các thành viên trong đoàn giám sát cần bám sát nhiệm vụ được phân công; thực hiện việc giám sát bảo đảm khách quan, công khai, hiệu quả, đúng quy trình, các quy định, hướng dẫn về công tác giám sát của MTTQ Việt Nam và pháp luật của Nhà nước.

Đoàn Thanh Nam (MTTQ tỉnh)

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: