Thứ sáu, ngày 29/9/2023

Thành phố Hải Dương: Hội Nông dân tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (2016- 2018)

Thứ Hai 05/11/2018 17:15

Xem với cỡ chữ
Chiều ngày 30/10/2018, Hội Nông dân thành phố Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2016- 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể… cùng 55 đại biểu nông dân ưu tú.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã diễn ra rộng khắp trong các cấp Hội Nông dân Thành phố, thu hút hàng nghìn hộ nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi 4 cấp. Bình quân 3 năm, tỷ lệ hộ đạt sản xuất, kinh doanh giỏi Cấp Trung ương đạt 0,18%; Cấp Tỉnh đạt 3,3%; Cấp thành phố đạt 13,9%; Cấp cơ sở đạt 79,8%. Tại Hội nghị, đã có 24 hộ nông dân được nhận Giấy khen của UBND T hành phố, 31 hộ nông dân được nhận Giấy khen của Hội N ông dân Thành phố... 

Ảnh: Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã biểu dương những kết quả, thành tích đã đạt được trong Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng do Hội Nông dân Thành phố phát động; đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh trong thời gian tới, Hội cần phát huy hơn nữa vai trò trung tâm và nòng cốt làm cho phong trào trở thành hành động cách mạng, sâu rộng trong cán bộ, hội viên, nông dân.

Văn phòng Thành ủy Hải Dương

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: