Thứ sáu, ngày 29/9/2023

Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương: Giao ban quý III/2018 với lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

Thứ Bảy 06/10/2018 01:02

Xem với cỡ chữ
Sáng ngày 03/10/2018, Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức giao ban quý III/2018 với lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh. Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Trong quý III/2018, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ, nhiệm vụ công tác của từng cơ quan, chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền toàn diện có trọng tâm, trọng điểm. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội tiếp tục có sự đổi mới, sáng tạo; phương thức triển khai có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua yêu nước đã có sự gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua “Dân vận khéo”; lao động giỏi, lao động sáng tạo; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, chất lượng. Tập trung chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023; Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Các chương trình giám sát, phản biện xã hội được Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đã được chú trọng triển khai theo kế hoạch.  

Toàn cảnh Hội nghị giao ban

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tập trung rà soát các nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm và kịp thời bổ sung các nhiệm vụ do cấp trên giao để có biện pháp triển khai thực hiện hiệu quả. Đồng thời, cần chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng; công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Không ngừng đổi mới, đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp quần chúng theo hướng tập trung cho cơ sở, bám sát địa bàn, bám dân, tăng cường đối thoại trực tiếp với dân...

 

 

 

 

Phạm Thị Hoài

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: