Thứ năm, ngày 28/9/2023

Hải Dương: Tổ chức thành công Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023

Thứ Hai 29/10/2018 18:08

Xem với cỡ chữ
Chiều ngày 25/10, tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương đã diễn ra phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hải Dương lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Trong phiên thứ nhất, Đại hội đã hiệp thương bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký; Ban kiểm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, quy chế đại hội; báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu; báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành khóa II; hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Sinh viên Hải Dương khóa III, hiệp thương bầu Ban kiểm tra Hội, hiệp thương bầu đoàn đại biểu thay mặt hội viên, sinh viên Hải Dương dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Hội sinh viên tỉnh Hải Dương khóa III

Với chủ đề “Sinh viên Hải Dương thi đua yêu nước, học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, xây dựng quê hương giàu mạnh văn minh”, Đại hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hải Dương khóa III có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hải Dương khóa II, nhiệm kỳ 2013-2018; xác định mục tiêu, phương hướng công tác hội và phong trào sinh viên Hải Dương, nhiệm kỳ 2018-2023; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X; bầu Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hải Dương khóa III; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X...

Tại Đại hội, 200 đại biểu tham dự đại hội (đến từ 7 cơ sở Hội; 70 Liên chi hội, 200 chi hội, 50 tổ, đội, nhóm, đại diện cho trên 12.216 sinh viên) đã thống nhất cao và hiệp thương bầu ra Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Hải Dương gồm 27 đồng chí; hiệp thương bầu Ban kiểm tra Hội Sinh viên Hải Dương khóa III gồm 5 đồng chí; hiệp thương bầu đoàn đại biểu gồm 11 đồng chí thay mặt hội viên, sinh viên Hải Dương dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X.

Ngay sau phiên làm việc thứ nhất, Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên Hải Dương lần thứ nhất, khóa III, nhiệm kỳ 2018- 2023 đã được triệu tập và bầu Ban Thư ký, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban kiểm tra Hội. Đồng chí Trịnh Ngọc Ánh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hải Dương khóa II, Ủy viên BCH Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hải Dương khóa III được tín nhiệm bầu là Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hải Dương khóa III, nhiệm kỳ 2018- 2023.

Phạm Thị Hoài (Nguồn BTV Tỉnh đoàn)

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: