Thứ tư, ngày 8/2/2023

Cẩm Giàng: Hoàn thành diễn tập năm 2022

Thứ Hai 26/09/2022 20:19

Xem với cỡ chữ
Ngày 24/9, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Cẩm Giàng tổ chức diễn tập đảm bảo tác chiến trong khu vực phòng thủ cho Trung tâm Y tế huyện.

 

Hình ảnh diễn tập đảm bảo tác chiến trong khu vực phòng thủ cho Trung tâm Y tế huyện

Đây là đơn vị cuối cùng của huyện Cẩm Giàng tổ chức diễn tập trong năm 2022. Trước đó huyện Cẩm Giàng đã tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cho 7 xã, thị trấn gồm: Cẩm Đoài, Tân Trường, Lương Điền, Thạch Lỗi, Cao An, Cẩm Điền và thị trấn Lai Cách; diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho xã Đức Chính. 

Cuộc diễn tập bảo đảm tác chiến trong khu yực phòng thủ của Trung tâm Y tế huyện được tập trung vào 3 vấn đề huấn luyện gồm: Trung tâm Y tế huyện bảo đảm cho địa phương lãnh đạo chỉ đạo lực lượng vũ trang huyện, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp, dẹp bạo loạn vũ trang trên địa bàn huyện; Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ cao lên toàn bộ, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến và bảo đảm tác chiến phòng thủ huyện; Thực hành di chuyển cơ quan ra căn cứ chiến đấu, tổ chức ổn định nơi làm việc mới.

Thông qua diễn tập nhằm dánh giá đúng khả năng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện trong việc đảm bảo cho lực lượng vũ trang chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ đảng viên, nhân viên y tế về nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới.

Huyện ủy Cẩm Giàng

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: