Thứ bảy, ngày 20/4/2024

Bộ CHQS tỉnh giao ban Công tác Đảng, công tác Chính trị tháng 9

Thứ Hai 26/09/2022 15:13

Xem với cỡ chữ
Sáng 26/9, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị Giao ban Công tác Đảng, công tác Chính trị (CTĐ, CTCT) và phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội tháng 10 năm 2022. Chủ trì hội nghị đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Nhường - Phó Bí thư thường trực ĐUQS, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh. Cùng dự có đồng chí Đại tá Hồ Sỹ Quyện - Ủy viên thường vụ ĐUQS, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Tại hội nghị, sau khi cơ quan Phòng Chính trị triển khai “Quy chế công tác quản lý tư tưởng quân nhân; nắm và định hướng dư luận trong Quân đội nhân dân Việt Nam”, dưới sự chủ trì của đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh hội nghị đã tiến hành rút kinh nghiệm CTĐ, CTCT tháng 9 và triển khai CTĐ, CTCT trọng tâm tháng 10 năm 2022.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Nhường - Phó Bí thư thường trực ĐUQS, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì Hội nghị

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đều thống nhất đánh giá: tháng 9 năm 2022 các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã quán triệt và triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ CTĐ, CTCT theo kế hoạch và chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh. Trong đó nổi bật là đã làm tốt công tác nắm, quản lý, giải quyết tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ; thực hiện nghiêm kế hoạch giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; tổ chức kiểm tra nhận thức chính trị năm 2022 cho các đối tượng; chỉ đạo lực lượng 47 tích cực bám mạng, kịp thời phát hiện và đấu tranh với những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động. Đảng ủy quân sự tỉnh và các đảng ủy cơ sở thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, tập trung chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022 -2025; Ban CHQS thị xã Kinh Môn và huyện Ninh Giang chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thành công cuộc diễn tập KVPT huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Nhường - Phó Bí thư thường trực ĐUQS, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trên cơ sở kế hoạch đã xác định và nhiệm vụ được giao cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ CTĐ, CTCT trọng tâm đó là: tăng cường công tác giáo dục, định hướng tư tưởng, chủ động nắm, quản lý và giải quyết tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ; thực hiện nghiêm chế độ, nguyên tắc sinh hoạt đảng theo quy định; thực hiện nghiêm các quyết định của trên về công tác cán bộ; nắm chắc tình hình chính trị nội bộ từng cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tháng cao điểm “Vì người nghèo năm 2022”. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nền nếp, chế độ CTĐ, CTCT, triệt để khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra và nâng cao chất lượng hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ. Thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; giữ vững đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị tạo động lực tiếp tục triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ QP, QSĐP trong thời gian tới./.

Vũ Vân, Nguyễn Thơm (Bộ CHQS tỉnh)

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: