Thứ ba, ngày 9/3/2021

Hội nghị giao ban Bộ Công an và Bộ Quốc phòng về thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ

Thứ Ba 05/01/2021 14:23

Xem với cỡ chữ
Ngày 05/01/2021, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao ban giữa hai Bộ trong phối hợp thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ về bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

Dự hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Hải Dương có đồng chí Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ của 2 ngành.

Trong năm 2020, lãnh đạo hai Bộ và cấp ủy, chính quyền các cấp  phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả Nghị định số 03, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Theo đó, lực lượng Công an - Quân đội đã dự báo sát tình hình, nắm chắc diễn biến tình hình có liên quan; chủ động phân tích, đánh giá, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ; làm tốt công tác quan hệ phối hợp và hiệp đồng, có nhiều giải pháp căn cơ mang tính chiến lược về bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn về các mục tiêu, công trình trọng điểm, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước; làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đấu tranh kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thực hiện chỉ thị 03  tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Hải Dương

Tại Hải Dương, năm 2020, dưới sự lãnh đao, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Lực lượng Công an, Quân sự các cấp đã triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, trong đó nổi bật là tổ chức phối hợp bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương, bảo đảm ANCT-TTANXH trên địa bàn; phòng chống dịch bệnh COVID-19… nhất là Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ra nghị quyết, chỉ thị về công tác quốc phòng – an ninh; đồng thời triển khai các kế hoạch, biện pháp tổ chức củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, chủ động giải quyết các vụ việc phát sinh, không để phức tạp về an ninh, trật tự... từ đó giữ vững ổn định an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương...

Vũ Văn Vân - Bộ CHQS tỉnh

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: