Thứ ba, ngày 9/3/2021

Giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh: Bài 7: Giải quyết kịp thời những kiến nghị của nhân dân ngay từ cơ sở

Thứ Bảy 02/01/2021 18:32

Xem với cỡ chữ
5 năm qua, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tổ chức tiếp xúc đối thoại với nhân dân trên 2.000 cuộc, với gần 20.000 lượt ý kiến, kiến nghị.

 


Cấp ủy, chính quyền các địa phương đều chú trọng thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân. Trong ảnh: Người dân xã Thanh An nêu ý kiến tại cuộc đối thoại với đồng chí Trịnh Văn Thiện, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Hà

Để thực hiện tốt công tác dân vận trong tình hình mới, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1363-QĐ/TU ngày 15.1.2015 về Quy chế tiếp xúc, đối thoại (TXĐT) trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân. Đến nay, việc thực hiện Quy chế TXĐT được các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nền nếp.

Trong 5 năm qua, hệ thống dân vận các cấp đã phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và người dân để tổng hợp ý kiến, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tổ chức TXĐT với nhân dân trên 2.000 cuộc, với gần 20.000 lượt ý kiến, kiến nghị của cán bộ và nhân dân. Đa số các ý kiến, kiến nghị của nhân dân đã được người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trực tiếp trả lời hoặc chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan chức năng trả lời, giải quyết làm rõ tại hội nghị. Đối với các ý kiến, kiến nghị phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành chưa được trả lời tại hội nghị, đã được người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền ban hành thông báo phân công các cơ quan, đơn vị chức năng giải quyết kịp thời.

Hoạt động TXĐT với nhân dân trong những năm qua đã mang lại hiệu quả rõ nét, giúp cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chủ trương của cấp ủy, quy định của địa phương; đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến tham vấn của nhân dân. Các hội nghị TXĐT đã tạo được không khí dân chủ, hài hòa, cởi mở, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến phản ánh của các tầng lớp nhân dân, kịp thời đánh giá rút kinh nghiệm, phát hiện những hạn chế, thiếu sót để xây dựng, điều chỉnh, bổ sung những quy định, chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế. Người dân được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, hiến công, hiến kế, góp ý, phản ánh, kiến nghị với tinh thần xây dựng. Nhiều vấn đề về tư tưởng, dư luận xã hội, những vấn đề còn khúc mắc trong nhân dân được quan tâm nắm bắt và từng bước giải quyết ngay từ cơ sở, trong đó có nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm. Nhiều chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy định của địa phương; các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội được tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân và nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao của đông đảo nhân dân, góp phần ổn định tình hình ở địa phương, phát triển kinh tế - xã hội...

Dù vậy, trong quá trình tổ chức thực hiện TXĐT với nhân dân ở một số địa phương, cơ sở chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Một số tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của người dân, trong đó có những vấn đề bức xúc chưa được cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết triệt để. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng đơn thư khiếu kiện vượt cấp, cá biệt có nơi trở thành các điểm nổi cộm, phức tạp. Một số nơi TXĐT còn mang tính hình thức. Có địa phương người đứng đầu còn ngại, né tránh TXĐT ở những nơi có nổi cộm, bức xúc; còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự trả lời, giải quyết của cấp trên. Việc kết luận hội nghị còn chung chung, chưa rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và thời gian giải quyết các kiến nghị chính đáng của nhân dân. Cùng với đó, một số người dân còn có ý kiến, kiến nghị nặng về lợi ích cá nhân, không mang tính đại diện những nguyện vọng chính đáng mà đại đa số nhân dân mong muốn. 

Để thực hiện tốt hơn công tác TXĐT, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của nhân dân ngay từ cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục quán triệt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Quy chế TXĐT của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân. Tăng cường tổ chức hội nghị TXĐT theo chuyên đề, lựa chọn địa bàn có những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn để tập trung giải quyết. Đối với các địa phương, cơ sở có dấu hiệu phát sinh những yếu tố phức tạp, nổi cộm thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chủ động đối thoại để giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân ngay tại cơ sở.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu chuẩn bị các nội dung liên quan, các điều kiện cần thiết cho các cuộc TXĐT và trả lời ý kiến, kiến nghị của nhân dân theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Nêu cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong việc chỉ đạo giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân trước, trong và sau hội nghị TXĐT bảo đảm về thời gian và chất lượng nội dung giải quyết.

Tại những nơi có vấn đề phức tạp, nổi cộm, cần làm tốt công tác dự báo tình hình để tiến hành tổ chức đối thoại. Trong quá trình xử lý, giải quyết, nhất thiết phải có sự lãnh đạo thống nhất của cấp ủy. Phát huy vai trò và xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu trong hệ thống chính trị để thống nhất về phương hướng, biện pháp đồng bộ, tập trung chỉ đạo xử lý, giải quyết ngay tại cơ sở, không để khiếu kiện vượt cấp gây phức tạp tình hình, trở thành điểm nóng.

Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền gắn với cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ những bất cập về cơ chế, chính sách, nhất là chính sách trong bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư, phương án hỗ trợ ổn định đời sống người dân khi bị thu hồi đất; chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài của công dân.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ quan được giao nhiệm vụ xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân theo kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tại hội nghị TXĐT, bảo đảm về tiến độ thời gian, chất lượng. Thông qua đó, tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra

Theo Baohaiduong.vn

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: