Thứ năm, ngày 30/6/2022

Nam Sách bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu HĐND cấp xã trên địa bàn huyện

Thứ Sáu 20/05/2022 14:35

Xem với cỡ chữ
Từ ngày 18- 20/5/2022, tại huyện Nam Sách, Thường trực HĐND huyện Nam Sách phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và Sở Nội vụ tổ chức lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Các đại biểu tham gia lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 3 ngày, 249 đại biểu HĐND cấp xã trên địa bàn huyện được nghiên cứu, bồi dưỡng 06 chuyên đề gồm: Tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp xã; Chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp xã; Kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND cấp xã; Kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu HĐND cấp xã; Kỹ năng của đại biểu HĐND cấp xã trong tham gia xây dựng ban hành nghị quyết; Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong hoạt động của đại biểu HĐND cấp xã.

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp trang bị, cập nhật những kiến thức mới cơ bản và cần thiết về kỹ năng, phương pháp hoạt động cho đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 và một số kỹ năng cụ thể cho đại biểu dân cử, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương.

 

Mai Anh

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: