Thứ bảy, ngày 16/1/2021

Trường Chính trị tỉnh Hải Dương: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng

Thứ Ba 12/01/2021 10:39

Xem với cỡ chữ
Thường xuyên quan tâm, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên; Trường Chính trị tỉnh Hải Dương đã đạt được những kết quả tiêu biểu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2020

Đ/c Nguyễn Thị Nhật Thu, TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trao bằng cho học viên lớp TCLLCT-HC B29 (Nguồn Internet)

 Trường Chính trị tỉnh Hải Dương hiện có 54 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Trong đó: Về trình độ đào tạo gồm Tiến sĩ: 05, thạc sĩ 37; đại học 09; Cao đẳng: 02; trung cấp trở xuống 01. Về hạng viên chức: Giảng viên cao cấp, chuyên viên cao cấp 05, Giảng viên chính, chuyên viên chính 17, giảng viên 20, chuyên viên, kế toán 05, cán sự 01, nhân viên 06.

Để đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng của năm 2020 trước ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid -19, Nhà trường đã liên tục điều chỉnh tiến độ mở các lớp để phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và tình hình đội ngũ viên chức, giảng viên Nhà trường. Với tinh thần cố gắng nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ viên chức, giảng viên,  Nhà trường đã thực hiện vượt chỉ tiêu nhà nước giao.

Khai giảng lớp TCLLCT-HC A193- khóa 25 năm 2020-2022 (Nguồn Internet)

Năm 2020, Nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng, liên kết đào tạo 69 lớp với 5.884 học viên, trong đó 36 lớp mở mới và 33 lớp năm trước chuyển sang. Cụ thể: 03 lớp Cao cấp lý luận chính trị (01 lớp mở mới đạt 100% kế hoạch); 39 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính (trong đó mở mới 15 lớp với tổng số 1.096 học viên bao gồm 219 học viên trong chỉ tiêu kế hoạch vượt 6% và 877 chỉ tiêu ngoài kế hoạch); 02 lớp bồi dưỡng cấp phòng (mở mới 01 và cũ chuyển sang 01) với 181 học viên (118 học viên trong kế hoạch vượt 18% so với kế hoạch giao và 63 học viên ngoài chỉ tiêu kế hoạch); 05 lớp chuyên viên chính (mở mới 01 và năm cũ chuyển sang 04); 04 lớp chuyên viên (03 lớp mở mới); 14 lớp nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể, chức danh Bí thư, chủ tịch UBND cấp xã; Tiếp tục phối hợp quản lý 01 lớp Cao học Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước và 01 lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy tỉnh.

Trong công tác giảng dạy, đội ngũ giảng viên luôn tuân thủ nội dung chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; chương trình bồi dưỡng công chức của Bộ Nội vụ, chủ động cập nhật những thông tin mới từ Văn kiện Đại hội đảng, các văn kiện Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương và các văn bản quy phạm pháp luật mới; đồng thời, áp dụng kết hợp giữa phương pháp thuyết trình và các phương pháp giảng dạy tích cực, qua đó, giúp học viên nghiên cứu, học tập thuận lợi và nắm được những nội dung cơ bản của chương trình học.

 Trong phối hợp đào tạo, Nhà trường mời giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy một số bài, một số chuyên đề cho các lớp. Các giảng viên kiêm nhiệm, thỉnh giảng đã thực hiện đúng quy chế giảng viên, việc truyền đạt bám sát yêu cầu về nội dung và cung cấp thêm nhiều thông tin cũng như những kinh nghiệm thực tế trong những lĩnh vực mà bài giảng yêu cầu.

 Để triển khai thực hiện nội dung chương trình, Nhà trường ban hành kế hoạch lịch giảng dạy và học tập các phần học, đảm bảo đủ số tiết lên lớp, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu theo đúng quy định. Đội ngũ giảng viên lên lớp cơ bản thực hiện theo đúng lịch giảng. Công tác quản lý học tập, rèn luyện của học viên được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định...

Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của Nhà trường cũng được đặc biệt quan tâm. Trường đã thực hiện xong 01 đề tài khoa học cấp tỉnh và tổ chức nghiệm thu 06 đề tài cấp trường. Các đề tài đảm bảo chất lượng và được ứng dụng vào thực tiễn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung và trong hoạt động giảng dạy và học tập tại trường.

Bên cạnh đó, cán bộ giảng dạy và nghiên cứu của Trường còn tham gia viết bài cho nhiều tập chí chuyên ngành, hội thảo khoa học của các trường, các cơ quan đơn vị và đặc biệt là viết bài trao đổi trên nội san, trang website nhà trường để nâng cáo kiến thức thực tiễn, trao đổi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy; tham gia biên tập, biên soạn tài liệu ...... nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Phạm Thị Hoài, VPTU (Nguồn Trường Chính trị tỉnh)

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: