Thứ năm, ngày 22/4/2021

Đại hội HTX dịch vụ nông nghiệp thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp

Thứ Hai 05/04/2021 17:48

Xem với cỡ chữ
Ngày 05/4/2021, Đại hội Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng nhiệm kỳ 2021-2026 long trọng được tổ chức. Đây là đơn vị được Huyện Cẩm Giàng làm điểm Đại hội Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.

 

Toàn cảnh Đại hội

Hiện nay, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thị trấn Lai Cách hiện có 300,31 ha đất nông nghiệp với 3.300 xã viên đại diện hộ. Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự cố gắng nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo của tập thể ban quản lý và các thành viên hợp tác xã nên đã giành được những kết quả đáng khích lệ. Việc thực hiện các chính sách về nông nghiệp, nông dân và nông thôn đã tạo ra động lực to lớn, thúc đẩy mạnh mẽ trong lĩnh vực sản xuất, tỷ trọng thu nhập từ nông nghiệp đạt cao. Tổng sản lượng, chuyển dịch cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất được đẩy mạnh theo hướng tích cực, nhân dân đồng tình cao. Đã xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung trên 30ha, năng suất lúa đạt 10,8 tấn/ha; trồng 2,5ha cây đào với hơn 2.350 cây; nhiều hộ có vườn cây cảnh giá trị cao. Chăn nuôi phát triển với khoảng 1.300 con lợn, 15.000 con gia cầm, diện tích nuôi cá 37,7 ha. Các khâu dịch vụ thủy nông, diệt chuột, bảo vệ thực vật, chuyển giao khoa học kỹ thuật, dịch vụ làm đất, cung ứng vật tư, giống có hiệu quả. Tổng thu 5 năm gần 9,8 tỷ đồng, lãi hơn 455 triệu đồng; vốn lưu động gần 650 triệu đồng;...

Tại Đại hội cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, đề ra phương hướng, chỉ tiêu, phương án nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên tinh thần khách quan, dân chủ và đổi mới, sáng tạo, Đại hội HTX dịch vụ nông nghiệp thị trấn Lai Cách đã bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát viên Hợp tác xã nhiệm kỳ 2021-2026./.

Trần Tâm

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: