Thứ ba, ngày 9/3/2021

Kỳ họp thứ 13 HĐND huyện Kim Thành khóa XIX thành công tốt đẹp

Thứ Hai 04/01/2021 08:31

Xem với cỡ chữ
Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 13 HĐND huyện Kim Thành đã thành công tốt đẹp. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Kim Diện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Anh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Phạm Viết Tuấn, Phó Chủ tịch HDND huyện.

Đồng chí Nguyễn Văn Hán, Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày báo cáo phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách tại kỳ họp

Kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân huyện đã tiến hành xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND huyện, báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự huyện, Uỷ ban MTTQ huyện, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện. Thông qua các Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021; Nghị quyết về thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; dự toán năm 2021; Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện và bầu cử bổ sung chức danh Uỷ viên UBND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; đồng thời quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Kỳ họp bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND đã tiến hành miễn nhiệm thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Trần Văn Hưng, Nguyên Chánh Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện; đồng chí Trịnh Xuân Điện, Nguyên Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin được điều động công tác khác; đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và xã hội huyện được nghỉ hưu từ ngày 01/01/2021.

Bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện đối với đồng chí Nguyễn Đức Tiệp, Chánh Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện; đồng chí Nguyễn Đình Huấn, Trưởng phòng Tư pháp huyện; đồng chí Phạm Văn Liêm, Phó Trưởng phòng Lao động, Thương binh và xã hội huyện; đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện.

Đồng chí Phạm Viết Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Viết Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện khẩn trương cụ thể hoá nghị quyết của HĐND huyện, chỉ đạo các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, khắc phục những tồn tại, yếu kém, có giải pháp cụ thể, huy động các nguồn lực, tăng cường phối hợp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực thi công vụ và lao động sản xuất. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân trong huyện nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, quan tâm giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm, các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, cấp bách. Đặc biệt, với tinh thần “chống dịch, như chống giặc”, không được tư tưởng chủ quan, lơ là nhưng cũng không hoang mang trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế để phấn đấu đạt được những kết quả cao nhất những chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra. Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND huyện nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, để nghị quyết của HĐND huyện và pháp luật của nhà nước được thực thi nghiêm túc, hiệu quả; thường xuyên liên hệ chặt chẽ, lắng nghe và phản ánh kịp thời ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri; gương mẫu thực hiện và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện. Sau kỳ họp, các tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri theo quy định.

Nguyễn Thị Bách Diệp- Huyện ủy Kim Thành

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: