Thứ năm, ngày 22/4/2021

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức phiên họp đầu tháng 3/2021

Thứ Bảy 06/03/2021 17:49

Xem với cỡ chữ
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức phiên họp đầu tháng 3/2021, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị; tham dự có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cán bộ ban xây dựng đảng Trung ương theo dõi Hải Dương và thủ trưởng các sở, ngành và đại diện Thường trực các huyện, thành phố liên quan.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nghe Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung: Đề án đề nghị công nhận đô thị Thanh Quang, huyện Nam Sách đạt tiêu chí đô thị loại V; Chủ trương thành lập Cụm công nghiệp Hồng Đức, huyện Ninh Giang; Báo cáo về việc phê duyệt giá đất cụ thể và phương án thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả tiền 1 lần khi nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với Liên doanh Công ty TNHH tập đoàn Quang Giáp và Công ty TNHH Đức Dương để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Phú Quý (Goldenland), thành phố Hải Dương, giai đoạn 1. Về triển khai kế hoạch tiêm phòng vaccine Covid-19.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Nghe Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025 và báo cáo Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Hải Dương” giai đoạn 2021 - 2025. Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế nhanh, bền vững, theo hướng tăng trưởng xanh và ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học - công nghệ, giai đoạn 2021 - 2025 báo cáo Dự thảo Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy định tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ.

Để công tác tiêm phòng vaccine Covid-19 đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, tránh hiểu lầm và gây thắc mắc không đáng có. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid- 19 ở cấp tỉnh và các địa phương cần phải bám sát 9 đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết của Chính phủ và hướng dẫn Bộ Y tế; trước mắt cần ưu tiên cho những người trên tuyến đầu chống dịch, người có nguy cơ cao; các địa phương có nguy cơ lây nhiễm cao như Chí Linh, Hải Dương, Cẩm Giàng, Kim Thành, kinh Môn và Nam Sách. Đồng thời, các ban chỉ đạo cần phối hợp lập danh sách và cần rà soát thật cụ thể về các nhóm đối tượng được tiêm phòng đợt 1 để tránh trùng lặp. Cùng với tổ chức tập huấn thật kỹ cho cán bộ y tế làm công tác tiêm phòng vaccine đảm bảo an toàn, hiệu quả; hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra các biến chứng; có phương án xử lý kịp thời khi xảy ra. Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu cần phải làm điểm để rút kinh nghiệm trước khi triển khai diện rộng.

Đ/c Phạm Xuân Thăng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị

Về Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Hải Dương” giai đoạn 2021 – 2025, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cần bổ sung thêm căn cứ vào Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; cùng với đánh giá sâu thêm về thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương của tỉnh; những nguy cơ thách thức mới đặt ra trong nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025 trước những tác động, diễn biến ở biển đông, khu vực và thế giới. Cập nhật thêm những định hướng lớn của tỉnh khi xác định là tỉnh công nghiệp, cùng với phát triển các khu, cụm công nghiệp, dự án khu đô thị, thương mại, dịch vụ... Liên quan đến khu vực phòng thủ với công tác quản lý xã hội, an ninh trật tự... để giải quyết các vấn đề về an ninh, quốc phòng trong giai đoạn mới.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cơ bản đồng ý với Dự thảo Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, giao cho UBND tỉnh rà soát, quyết định triển khai thực hiện. Yêu cầu cần phải đánh giá đầy đủ, khách quan về việc chuyển đổi số gồm toàn bộ đối tượng thực hiện là các cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp; trong đó xác định cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số và thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy Nghị quyết khi ban hành cần phải rà soát kỹ về mục tiêu cho phù hợp, nhất là các mục tiêu lớn, cơ bản và bám sát theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; cùng với các chỉ tiêu về năng suất lao động; doanh nghiệp sử dụng công nghệ số,...

Về các nhóm giải pháp thực hiện Chương trình chuyển đổi số, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu cần phải tiếp cận và tư duy theo hướng mới, rõ về chủ thể, cơ chế, nguồn lực ở đâu... nhất là trong các cơ quan đảng, nhà nước, hệ thống chính trị để có sự chỉ đạo quyết liệt các giải pháp căn cơ trong cải cách hành chính. Tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người dân nắm được và chủ động tham gia chuyển đổi số; cần có giải pháp huy động cơ chế, chính sách đặc thù, các nguồn lực trong xã hội để hỗ trợ thúc đẩy quá trình chuyển đổi số. Mục tiêu của chuyển đổi số là nhằm tạo ra cơ sở dữ liệu dùng chung, thống nhất trong quản lý, khai thác, nhất là một số lĩnh vực thiết yếu, mang hiệu quả thiết thực cho người dân. Trong tổ chức thực hiện cần phân công, phân việc rõ ràng và thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trong công nghệ chuyển đổi số.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đồng ý với Đề án đề nghị công nhận đô thị Thanh Quang, huyện Nam Sách đạt tiêu chí đô thị loại V, phù hợp với chương trình phát triển đô thị của tỉnh giai đoạn 2021- 2030 tỉnh Hải Dương. Đây là đô thị có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội vùng Đông Bắc của huyện Nam Sách giai đoạn trước mắt và lâu dài. Về chủ trương thành lập Cụm công nghiệp Hồng Đức, huyện Ninh Giang và phê duyệt giá đất cụ thể và phương án thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả tiền 1 lần khi nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với Liên doanh Công ty TNHH tập đoàn Quang Giáp và Công ty TNHH Đức Dương để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Phú Quý (Goldenland), thành phố Hải Dương, giai đoạn 1; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao UBND tỉnh tiếp tục rà soát, báo cáo đề xuất cụ thể phù hợp với quy định...

Đình Bộ- VPTU

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: