Thứ sáu, ngày 29/9/2023

Triển khai kế hoạch giám sát việc thực hiện Chương trình hành động của đại biểu dân cử

Thứ Sáu 05/05/2023 19:15

Xem với cỡ chữ
Chiều ngày 5/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch giám sát việc thực hiện Chương trình hành động và trách nhiệm của đại biểu dân cử đối với đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; thành viên Đoàn giám sát và Tổ giúp việc.

Hội nghị công bố Quyết định thành lập đoàn giám sát; triển khai kế hoạch giám sát; thông báo nội dung, lịch trình làm việc của đoàn giám sát.

Theo quyết định, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thành lập đoàn giám sát gồm 8 thành viên và tổ giúp việc. Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn và thành viên đoàn giám sát là đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban, ngành liên quan, Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ tỉnh và một số tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Theo kế hoạch, đoàn sẽ giám sát 12 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 bằng 2 hình thức (giám sát trực tiếp và giám sát thông qua báo cáo). Nội dung giám sát: Việc thực hiện Chương trình hành động của đại biểu từ đầu nhiệm kỳ đến hết ngày 31/3/2023. Việc thực hiện trách nhiệm của đại biểu dân cử theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Theo thông báo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, từ ngày 10 đến 12/5/2023, đoàn sẽ làm việc trực tiếp đối với 6 đại biểu HĐND tỉnh tại cơ quan, đơn vị nơi làm việc, công tác của đại biểu; 6 đại biểu còn lại, đoàn giám sát sẽ thu thập tài liệu, thông tin liên quan; nghiên cứu báo cáo của đại biểu HĐND tỉnh và đối chiếu với các quy định để giám sát.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh: Thông qua giám sát nhằm đánh giá kết quả việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, chương trình hành động của đại biểu HĐND tỉnh, qua đó giúp các đại biểu dân cử nâng cao trách nhiệm, tăng cường gắn bó với cử tri và Nhân dân; đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND.

Đồng chí đề nghị các thành viên đoàn giám sát cần bám sát chương trình hành động và báo cáo của đại biểu HĐND tỉnh để thực hiện nội dung giám sát; hoạt động giám sát phải bảo đảm công khai, khách quan, minh bạch theo các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đoàn Thanh Nam (MTTQ tỉnh)

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: