Thứ năm, ngày 20/6/2024

Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ phát triển vùng đồng bằng sông Hồng

Thứ Hai 13/02/2023 10:16

Xem với cỡ chữ
Sáng 12.2, tại tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng và xúc tiến đầu tư vùng

 


Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại hội nghị

Các đồng chí: Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đồng chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương, các đại biểu, đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư, đối tác phát triển trong và ngoài nước. 

Các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương dự hội nghị.


Các đồng chí lãnh đạo chủ trì hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành liên quan tiếp thu ý kiến tham luận của các đại biểu tại hội nghị để hoàn thiện thêm chương trình, kế hoạch và nâng cao hiệu quả trong việc xây dựng, triển khai các cơ chế, chính sách phát triển của vùng.

Nhấn mạnh quyết tâm biến vùng đồng bằng sông Hồng thành vùng động lực phát triển hàng đầu, có vai trò định hướng nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng của đất nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển vùng theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; bám sát thực tiễn để triển khai công việc có trọng tâm, trọng điểm; phát huy mạnh mẽ các nguồn lực; kết hợp hài hòa, hiệu quả giữa nguồn lực bên trong và nguồn lực bên ngoài; thống nhất nhận thức và hành động, có giải pháp phù hợp, xử lý các vấn đề đặt ra đạt hiệu quả cao nhất. 


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm gian trưng bày sản phẩm của tỉnh Hải Dương

Khẳng định ý nghĩa phát triển hệ thống đô thị hiện đại, thông minh, bền vững, theo mạng lưới và thích ứng với biến đổi khí hậu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần ưu tiên nguồn lực xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng, liên vùng và quốc tế. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp bảo đảm chất lượng, số lượng, cơ cấu hợp lý, có chuyển giao, kế thừa; không ngừng củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, góp phần bảo đảm về quốc phòng - an ninh...

Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23.11.2022 của Bộ Chính trị với mục tiêu xây dựng và phát triển vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030 là trở thành vùng phát triển nhanh, bền vững, có cơ cấu kinh tế hợp lý, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc; công nghiệp, dịch vụ hiện đại và nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, xanh, tuần hoàn có giá trị kinh tế cao; trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao của cả nước; đi đầu về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, xã hội số; có hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, đô thị thông minh, có tính kết nối cao. Tình trạng ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông và ngập úng cơ bản được giải quyết. Tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường; quốc phòng, an ninh được giữ vững; quan hệ đối ngoại mở rộng, hội nhập quốc tế hiệu quả. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, dẫn đầu cả nước. Xây dựng Thủ đô Hà Nội “văn hiến - văn minh - hiện đại”, trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng và cả nước, phấn đấu ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW đã cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực gắn với kế hoạch tổ chức thực hiện theo lộ trình cụ thể nhằm đạt được các mục tiêu của nghị quyết. Đây là căn cứ để các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố thuộc vùng xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của từng bộ, cơ quan và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, phấn đấu đạt được cao nhất các mục tiêu đã đề ra.


Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương (hàng đầu, thứ 2 từ trái) dự hội nghị

Chương trình hành động của Chính phủ xác định 21 chỉ tiêu cụ thể về kinh tế - xã hội và môi trường phấn đấu đạt đến năm 2030, trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng như: Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt khoảng 9%; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 274 triệu đồng/năm; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt trên 7%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm khoảng 1,5%/năm; đạt 32 giường bệnh và 11 bác sĩ/vạn dân; giảm 9% lượng phát thải khí nhà kính…

Chương trình hành động của Chính phủ cũng đã đề ra 36 nhiệm vụ cụ thể và 20 dự án đầu tư kết cấu hạ tầng vùng đồng bằng sông Hồng để giúp vùng phát triển đột phá, gồm: Các dự án xây dựng đường cao tốc, đường sắt, đường thủy có tính kết nối vùng, các dự án nâng cấp các cảng hàng không, đầu tư xây dựng mới cảng biển trong vùng. Chương trình này cũng đã phân công cho các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện với lộ trình và thời gian thực hiện cụ thể.

Tại hội nghị, đã có 13 tham luận của các đại biểu đại diện lãnh đạo các Bộ, địa phương và nhà đầu tư trong và ngoài nước đóng góp ý kiến vào định hướng phát triển vùng đồng bằng sông Hồng.


Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương trao quyết định chủ trương đầu tư Dự án Sản xuất chế tạo gia công và lắp ráp các loại linh kiện và phụ tùng cho đại diện Công ty TNHH Sản xuất máy may Pegasus Việt Nam

Trong khuôn khổ hội nghị diễn ra Lễ công bố và trao quyết định 2 quy hoạch cho tỉnh Quảng Ninh; Lễ công bố thỏa tuận hợp tác và thư bày tỏ quan tâm tài trợ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các đối tác phát triển; Lễ trao Giấy chứng nhận đầu tư, Biên bản ghi nhớ của các tỉnh và các doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước. Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã trao quyết định chủ trương đầu tư Dự án Sản xuất chế tạo gia công và lắp ráp các loại linh kiện và phụ tùng với tổng mức đầu tư 958 tỷ đồng cho đại diện Công ty TNHH Sản xuất máy may Pegasus Việt Nam. 

Trước hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương đã cắt băng khai mạc triển lãm ảnh vùng đồng bằng sông Hồng "Liên kết phát triển - đổi mới sáng tạo - xanh và bền vững" kết hợp trưng bày các sản phẩm đặc trưng và xúc tiến đầu tư vùng của 11 địa phương trong vùng.

Tỉnh Hải Dương có 25 nhóm sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông sản và thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP đặc trưng, tiêu biểu trưng bày, quảng bá, giới thiệu thu hút hàng nghìn đại biểu, khách hàng đến thăm. 

Theo Báo Hải Dương