Thứ ba, ngày 23/7/2024

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027: CCB mãi mãi là biểu tượng cao đẹp trong lòng mỗi người dân Việt Nam

Thứ Bảy 31/12/2022 16:46

Xem với cỡ chữ
Với chủ đề Phát huy bản chất "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới"; xây dựng Hội CCB vững mạnh toàn diện, 506 đại biểu đại diện cho hơn 3 triệu hội viên CCB trong cả nước đã tham dự phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam diễn ra vào sáng 30/12 tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo.

 

Cùng dự có các đồng chí: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Dự Đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư; lãnh đạo Hội CCB Việt Nam qua các thời kỳ; đại biểu lão thành cách mạng; đại biểu Hội CCB Campuchia, đại diện Lực lượng vũ trang nước CHDCND Lào...

Thượng tướng Nguyễn Văn Được phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam nêu rõ, 5 năm qua CCB cả nước đã phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI đề ra. Nổi bật là: có nhiều đóng góp to lớn vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên CCB nêu cao ý chí tự lực, tự cường giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; làm tốt công tác đối ngoại nhân dân và thực hiện tốt chức năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của CCB.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, Đại hội lần này có nhiệm vụ rất quan trọng là: tổng kết đánh giá trung thực, toàn diện kết quả, thành tích và những yếu kém, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực nhất trong hoạt động và công tác xây dựng Hội nhiệm kỳ VI; quyết định phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ VII; xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội cho phù hợp với tình hình mới; đồng thời, lựa chọn để bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII, gồm những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo Hội hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI trình Đại hội, Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó chủ tịch Hội cho biết, Hội CCB Việt Nam xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội. Hội CCB các cấp đã vận động CCB phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ dám làm, huy động mọi nguồn lực và sự giúp đỡ của cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương đẩy mạnh việc giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo nhanh và bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp, đóng góp chung cho sự phát triển của xã hội và đất nước.Công tác tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào, chương trình phối hợp, các cuộc vận động của địa phương và cả nước đạt hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Hội CCB các cấp luôn gương mẫu tham gia xây dựng, tuyên truyền, phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện tốt chế độ, chính sách, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và CCB. Thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017 - 2022 giữa Trung ương Hội CCB Việt Nam với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về giáo dục truyền thống cho thanh, thiếu niên. Hội CCB các cấp đã động viên thanh, thiếu niên tích cực tham gia các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", chăm sóc gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng...

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, đánh giá cao hoạt động và những đóng góp của Hội CCB Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các cấp Hội luôn là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Hội đã tập hợp, đoàn kết, hướng dẫn hội viên kiên quyết đấu tranh chống các âm mưu và hành động phá hoại cùng các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động; tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội và phổ biến, giáo dục pháp luật; đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đi đầu trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Với vị thế, uy tín và kinh nghiệm ngày càng được khẳng định, các cấp Hội đã đóng góp tích cực vào việc tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp nảy sinh từ cơ sở; xây dựng tình làng, nghĩa xóm, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Hội CCB Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội, có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống chính trị của nước ta, đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của CCB Việt Nam, luôn đồng hành và gắn bó mật thiết với Quân đội nhân dân Việt Nam. Hội CCB Việt Nam và Bộ Quốc phòng đã phối hợp tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; góp nhiều ý kiến tâm huyết với Đảng, Nhà nước trong hoạch định và thực hiện những chủ trương, chính sách xây dựng và bảo vệ Tổ quổc. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định nhiệm vụ và công việc của Hội CCB Việt Nam cũng là nhiệm vụ của chính mình và tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân có chương trình phối hợp hoạt động với Hội CCB các cấp với những nội dung, mục tiêu, biện pháp cụ thể nhằm đạt hiệu quả thiết thực nhất, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở; thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, xây dựng đất nước hùng cường, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tới dự Đại hội, Đại tướng Kun Kim, Bộ trưởng cao cấp, Phó chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Hội CCB Campuchia đánh giá cao đối với các thành tích to lớn mà Hội CCB Việt Nam đạt được trong thời gian qua và tin tưởng mạnh mẽ rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài ba của Đảng Cộng sản Việt Nam và dưới sự chỉ đạo của ban lãnh đạo mới, Hội CCB Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển một cách mạnh mẽ trong mối quan hệ hữu nghị, truyền thống và hợp tác giữa Hội CCB hai nước Campuchia - Việt Nam. "Buổi gặp mặt hôm nay khơi dậy những ký ức về các sự kiện lịch sử cách đây 43 năm, tôi không thể quên được sự hy sinh anh dũng và công lao vô giá của Đảng, Nhà nước, những người mẹ, người cha, người anh, người chị Việt Nam đã hy sinh chồng, con, cháu và những người thân của mình vì sự hồi sinh và trường tồn của người dân Campuchia chúng tôi. Nếu không có sự giúp đỡ kịp thời của Quân tình nguyện và nhân dân Việt Nam, chúng tôi sẽ không có ngày 2-12 và ngày 7-1-1979; và nếu không có ngày 7-1-1979 thì chúng tôi cũng không thể có ngày hôm nay. Đây là sự thật lịch sử không thể chối bỏ".

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội CCB Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác và tham gia tích cực các phong trào thi đua, các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội từ năm 2019 đến năm 2021; góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Cựu chiến binh Việt Nam

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: