Thứ hai, ngày 22/7/2024

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022, Tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh năm 2022; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Thứ Ba 03/01/2023 19:16

Xem với cỡ chữ
Chiều ngày 03/01/2023, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh dự Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022, Tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh năm 2022; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hộ tỉnhi, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh phát biểu chỉ đạo

Tham dự Hội nghị cùng đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy có đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh và thủ trưởng một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh.

Đại diện Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh tham luận

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, những kết quả nổi bật, toàn diện của Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, đồng chí yêu cầu trong thời gian tới ngành cần bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 06/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Đồng thời, tiếp tục tham gia có hiệu quả vào Đề án “Xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” thông qua việc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và nhân rộng các mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón phục vụ sản xuất nông sản sạch, an toàn, nhân rộng các mô hình “Cánh đồng không rác thải” tại các địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp xanh, nông sản an toàn, gắn với xây dựng thương hiệu, mẫu mã bao bì sản phẩm, có truy xuất nguồn gốc, mở rộng quảng bá, liên kết tiêu thụ sản phẩm thông qua các nền tảng số. Đổi mới, thay đổi tư duy về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới theo hướng từ sản xuất nông nghiệp sang hướng phát triển kinh tế nông nghiệp để hướng tới giá trị “xanh” trong sản xuất và tiêu dùng, gắn với xây dựng nông thôn mới xoay quanh ba trụ cột “nông nghiệp sinh thái”, “nông thôn hiện đại” và “nông dân thông minh”

Đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh

Về công tác chuẩn bị cho đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 đồng chí yêu cầu Hội Nông dân tỉnh cần rà soát lại đội ngũ cán bộ chủ chốt Hội các cấp để tham mưu cho cấp ủy chuẩn bị nhân sự cho phù hợp. Trong quá trình hoạt động, cần làm tốt hơn nữa công tác phát hiện, bồi dưỡng hội viên ưu tú để tạo nguồn cho Đảng, cho Hội.

Bá Thảo

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: