Thứ hai, ngày 22/7/2024

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương quyết định kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên

Thứ Tư 28/12/2022 20:01

Xem với cỡ chữ
Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định kỷ luật cảnh cáo Đảng ủy Sở Y tế; khiển trách Đảng ủy Sở Tài chính; khiển trách đồng chí Phạm Hữu Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Giám đốc Sở Y tế; khiển trách đồng chí Đinh Huy Hưng, Đảng ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng phòng Kế hoạch -Tài chính, Sở Y tế.

       Ngày 27/12/2022, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện quy trình kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với Đảng ủy Sở Tài chính, Đảng ủy Sở Y tế và các cá nhân liên quan. Sau khi xem xét báo cáo của Đoàn Kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân tích, đánh giá các vi phạm, xem xét nguyên nhân, hoàn cảnh dẫn đến các vi phạm, đánh giá các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng đối với các tập thể và cá nhân, đối chiếu với quy định của Đảng và quyết định thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức Khiển trách, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức Cảnh cáo, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Phạm Hữu Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Giám đốc Sở Y tế bằng hình thức Khiển trách, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Đinh Huy Hưng, Đảng ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế bằng hình thức Khiển trách.

       Cũng trong ngày 27/12/2022, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã xem xét hình thức kỷ luật đối với các cá nhân, tập thể thuộc Chi bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Hải Dương). Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã quyết định thi hành kỷ luật đối với Chi ủy Chi bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhiệm kỳ 2020-2022 bằng hình thức Cảnh cáo; thi hành kỷ luật đối với các đồng chí Nguyễn Phúc Thiện, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Phó Giám đốc, đồng chí Hoàng Văn Huỳnh, Chi ủy viên nhiệm kỳ 2020-2022, Phó Giám đốc và đồng chí Nguyễn Thị Thúy, Chi ủy viên nhiệm kỳ 2020-2022, Phó Giám đốc bằng hình thức Khiển trách.

VPTU

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: