Thứ năm, ngày 22/4/2021

Thông báo về việc lùi thời gian thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Hải Dương năm 2021

Thứ Ba 06/04/2021 16:45

Xem với cỡ chữ
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương và Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức cơ quan khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Hải Dương thống nhất lùi thời gian tổ chức thi vòng 1.

Theo Kế hoạch số 10-KH/TU, ngày 22/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Hải Dương năm 2021, kỳ thi (vòng 1) dự kiến vào ngày 10/4/2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương và Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức cơ quan khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Hải Dương thống nhất lùi thời gian tổ chức thi vòng 1 vào:  Chủ nhật, ngày 25 tháng 4 năm 2021 . Buổi sáng thi kiến thức chung từ 8 giờ, buổi chiều thi ngoại ngữ từ 14 giờ.

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh xin trân trọng thông báo!

Văn phòng Tỉnh ủy

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: