Thứ năm, ngày 22/4/2021

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Trường Chính trị tỉnh

Thứ Năm 01/04/2021 09:15

Xem với cỡ chữ
Chiều 31/3/2021, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với tập thể lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh về tình hình xây dựng Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý và hoạt động, xây dựng Trường Chính trị tỉnh là trung tâm về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Hải Dương theo Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 7.6.2019 của Thủ tướng Chính phủ

Toàn cảnh buổi làm việc

Kế thừa kết quả từ các đề tài nghiên cứu của Trường và kết quả nghiên cứu thực tiễn. Năm 2020, Trường đã thành lập Ban Chủ nhiệm đề tài để nghiên cứu Đề tài cấp trường về “Đổi mới , nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, hoạt động; xây dựng trường Chính trị tỉnh là trung tâm về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh theo Quyết định 705/QĐ-TTg, ngày 7/6/2019 của Thủ tg Chính phủ". Đề tài đã được bảo vệ thành công trước Hội đồng khoa học nhà trường và đã trải qua 2 lần hội thảo xin ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan, trước khi báo cáo với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.  Việc xây dựng, triển khai thực hiện đề án trên sẽ góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Trường Chính trị tỉnh tiếp tục hoàn thiện đề án để báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó bổ sung các giải pháp để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả và phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng lộ trình để tham mưu đưa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở một số lĩnh vực từ các ngành về đào tạo, bồi dưỡng tại trường. Tham mưu tỉnh xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách để sử dụng hiệu quả ngân sách phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Quan tâm chế độ và mời những giảng viên thỉnh giảng, chuyên gia cao cấp về giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh Trường Chính trị tỉnh cần phát huy truyền thống, luôn đoàn kết, thống nhất, quan tâm đổi mới phương thức quản lý và hoạt động, nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên để xây dựng Trường Chính trị tỉnh ngày càng phát triển, góp phần quan trọng nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh.

Phạm Thị Hoài, VPTU

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: