Thứ sáu, ngày 10/7/2020

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với chủ trương chưa điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2020.

Thứ Sáu 26/06/2020 17:00

Xem với cỡ chữ
Trong 2 ngày 25 và 26/6/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, tổ chức Hội nghị lần thứ 26, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị; cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể (không phải là Tỉnh uỷ viên); các đồng chí bí thư huyện uỷ, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; phó các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Thực hiện chương trình làm việc, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, xác định những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Hội nghị cũng cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 26, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Kết quả phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP theo giá so sánh 2010) ước tăng 2,86% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều kế hoạch năm (tăng 8,5% trở lên). Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt trên 28.000 tỷ đồng (đạt 43,8% kế hoạch). Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng tăng 6,09%. Kim ngạch xuất nhập khẩu một số mặt hàng tăng thấp và đều giảm; doanh thu du lịch giảm 63% so với cùng kỳ năm 2019.

Các đại biểu thảo luận tải Tổ

Do các hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn nên tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 7.259 tỷ 089 triệu đồng, bằng 40,1% dự toán năm, giảm 26,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thu nội địa ước đạt 6.118 tỷ đồng, bằng 44,8% dự toán năm, giảm 19,3% so với cùng kỳ năm trước.  

Đ/c Nguyễn Hoài Long, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo tại hội nghị

Đáng chú ý là sản xuất nông nghiệp đã chú trọng xây dựng các vùng sản xuất tập trung theo hướng “cánh đồng lớn”, “cánh đồng liên kết”, công nghệ cao, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa. Kết quả giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 10.975 tỷ đồng (giá 2010), bằng 58,8% KH năm, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước (bằng 58,8% kế hoạch năm).

Đ/c Bùi Văn Thăng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nam Sách phát biểu tại hội nghị

Các dự án lớn, các dự án trọng điểm của tỉnh đều được triển khai theo tiến độ. Công trình cầu Mây, cầu Dinh, đường dẫn cầu Hàn, Trung tâm văn hóa Xứ đông. Một số dự án giao thông kết nối với các tỉnh đang hoàn thiện thủ tục và bồi thường giải phóng mặt bằng để khởi công xây dựng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt trên 21.000 tỷ đồng (tăng 6,5% so với cùng kỳ). Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh ước đạt 225 triệu USD.

Đặc biệt, tỉnh ta đã chủ động và chỉ đạo quyết liệt thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống, kiểm soát dịch Covid-19. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 31/5/2020, đã tổ chức cách ly y tế đối với 8.147 trường hợp; điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm cho 3.315 trường hợp có yếu tố nguy cơ mắc Covid-19 và đã có 3 trường hợp dương tính với SAR-COV-2, tất cả các trường hợp này đều có yếu tố dịch tễ đi từ ổ dịch về và đã được cách ly điều trị theo đúng quy định. Không phát hiện trường hợp nào lây lan từ cộng đồng. Hiện nay, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát tốt.

Việc triển khai chính sách hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ; đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn của 12 huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Nuôi dưỡng tâm thần NCC và XH với tổng số đối tượng hỗ trợ là 161.717 người, tổng số tiền hỗ trợ là hơn 199 tỷ đồng; cơ bản đã thực hiện chi trả xong tiền hỗ trợ cho các nhóm đối tượng nêu trên.

Đ/c Nguyễn Năng Hoàn, Tỉnh ủy viên, Cục trưởng Cục thuế tỉnh phát biểu tại hội nghị

Công tác tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đã cơ bản thành công và tổ chức Đại hội điểm cấp trên cơ sở tại Đảng bộ thành phố Hải Dương. Do làm tốt công tác tuyên truyền, công tác tổ chức đại hội đảng bộ diễn ra trong không khí phấn khởi, dân chủ, đoàn kết và đảm bảo đúng yêu cầu đề ra. Đời sống nhân dân cơ bản ổn định. Công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, công tác quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc.

Qua ý kiến thảo luận tại các tổ (với 39 ý kiến) và hội trường (có 12 ý kiến), các đại biểu đều đồng tình và thống nhất cao với nội dung các tờ trình và báo cáo tại Hội nghị, trong đó tập trung vào các vấn đề về nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội 6 tháng cuối năm 2020. Công tác tài chính, tín dụng và giải pháp chống thất thu thuế và hụt thu ngân sách. Về tiến độ triển khai một số dự án chậm được giải ngân; vấn đề về quản lý, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường hiện nay; công tác thanh tra, kiểm tra và cải cách hành chính...

Đ/c Nguyễn Mạnh Hiển, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo 

Kết luận hội nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực và sự cố gắng của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và nhân dân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra; nhất là trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Về nhiệm vụ giải pháp những tháng cuối năm 2020, sau khi xem xét cụ thể, căn cứ tình hình thực tế của tỉnh và chỉ đạo của trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với chủ trương chưa chỉ đạo các cơ quan xem xét việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2020 đã đề ra.     

Để thực hiện tốt nhiệm vụ: vừa tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp, vừa làm tốt công tác phòng, chống đại dịch Covid -19 và phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu: Các cấp ủy đảng, chính quyền từ cơ sở đến tỉnh cần tiếp tục thực hiện các biện phòng, chống dịch, đồng thời có các chính sách, giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm giảm tối đa tác động của dịch bệnh, tăng cường các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp về vốn sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là những dự án, công trình trọng điểm, khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Tập trung nguồn lực tiếp tục hoàn thành các công trình trọng điểm đã triển khai để đảm bảo đúng tiến độ. Điều hành linh hoạt, chủ động cân đối thu, chi ngân sách năm 2020. Đẩy mạnh hơn nữa việc giải ngân vốn đầu tư công; chủ động xây dựng phương án xử lý việc hụt thu ngân sách; Thực hiện tiết kiệm chi, kể cả chi thường xuyên và hạn chế tối đa chi các nhiệm vụ phát sinh. Chú trọng việc tính tiền sử dụng đất các dự án khu đô thị, khu dân cư để tăng nguồn thu ngân sách.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt đại hội Đảng bộ cấp huyện và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vào tháng 10/2020. Ngay sau đại hội đảng cần khẩn trương hoàn thiện chương trình hành động để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội. Trong đó, chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự tham gia bầu cấp ủy; cũng như chuẩn bị một bước cho nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, HÐND, UBND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, gắn với bố trí, phân công, điều động đảm bảo đúng đề án nhân sự đã được duyệt. Cùng với triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tổ chức tốt Đại hội Thi đua yêu nước của tỉnh, phát động các phong trào thi đua kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2-9 và các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống các ngành.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, nắm tình hình trước, trong và sau đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025. Chú trọng giám sát việc thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19; đồng thời quan tâm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

Đình Bộ - Văn phòng Tỉnh ủy

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: