Thứ sáu, ngày 10/7/2020

Huyện Thanh Hà phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2020

Thứ Tư 24/06/2020 16:27

Xem với cỡ chữ
Ngày 24/6/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Hà tổ chức phiên họp trong tháng 6/2020, đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì; cùng tham dự có chuyên viên các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy theo dõi huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và lãnh đạo các phòng, ban, ngành, địa phương có liên quan.

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe và cho ý kiến về các nội dung: Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thanh Quang và xã Thanh Thủy báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025. UBND huyện báo cáo kết quả  thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Ban Tổ chức báo cáo kế hoạch tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nội dung công tác cán bộ.

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Hà

Ban Thường vụ Huyện ủy nhất trí với các báo cáo, tờ trình tại hội nghị. Đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm cho thấy: lĩnh vực trồng trọt đạt 92,17 % kế hoạch, diện tích cây rau màu đạt 102% kế hoạch. Sản lượng vải thiều đạt khoảng 28 nghìn tấn (trong đó, vải sớm đạt 23 nghìn tấn, vải chính vụ đạt 5 nghìn tấn), giá trị ước đạt 1000 tỷ đồng; quả vải thiều đã được xuất khẩu vào thị trường các nước Singapo, Mỹ, Úc, nhất là thị trường Nhật Bản. Lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản đạt kết quả ổn định, đang triển khai thực hiện 2 vùng khai thác rươi, cáy tập trung tại xã Vĩnh Lập và xã Thanh Xuân với diện tích 88,0 ha. Kết quả xây dựng nông thôn mới có 18/19 xã được công nhận đạt chuẩn.

Đ/c Nguyễn Đức Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị

Sản xuất công nghiệp tăng 5%, thương mại dịch vụ giảm 5% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 353,883 tỷ đồng, giảm 15%; chi ngân sách ước đạt 335,17 tỷ đồng, tăng 12%. Lĩnh vực văn hóa, xã hội ổn định; công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, trong đó tập trung tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; quảng bá vải thiều và các mặt hàng nông sản của huyện. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng; đón Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn, tiết kiệm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an sinh xã hội được đảm bảo.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, huyện tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án đang triển khai và cảnh quan khu vực trung tâm huyện. Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV. Triển khai quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040; cùng với xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2020- 2025. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới và hoàn thiện các tiêu chí để huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Đình Bộ - Văn phòng Tỉnh ủy

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: