Thứ năm, ngày 22/4/2021

Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII

Thứ Ba 27/10/2020 05:46

Xem với cỡ chữ
Sáng 26.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc trọng thể tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông, TP Hải Dương.
1h00: Đại hội kết thúc phiên làm việc buổi sáng. Buổi chiều, Đại hội tiếp tục làm việc tại hội trường, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao tặng bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và lẵng hoa chúc mừng Đảng bộ tỉnh Hải Dương
10h45: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển thay mặt Đoàn chủ tịch và toàn thể đại biểu dự Đại hội trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao để điều hành trong quá trình tổ chức Đại hội và bổ sung vào Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí đại biểu của các bộ, ban, ngành Trung ương; Đoàn đại biểu Quân khu Ba và các tỉnh bạn; các đồng chí cán bộ chủ chốt là người con quê hương Hải Dương đã và đang giữ những trọng trách ở các cơ quan Trung ương; các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh và các đồng chí nguyên Tỉnh uỷ viên khoá XVI đã nghỉ hưu; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí đã về dự phiên khai mạc, góp phần vào sự thành công của Đại hội. 

10h30: Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh Hải Dương đạt được trong nhiệm kỳ qua trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Thiện TÍn
Phó Thủ tướng Chính phủ cũng thẳng thắn cho rằng những kết quả này chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, một số chỉ tiêu của Đại hội chưa đạt. Đồng chí đề nghị các đại biểu dự Đại hội cần tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ những nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan. Từ đó xác định chủ trương đột phá gắn với các giải pháp trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, cụ thể để khắc phục có hiệu quả những hạn chế.

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ lớn, xuyên suốt của cả nhiệm kỳ và cho những năm tiếp theo là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gợi mở và nhấn mạnh một số vấn đề để Đại hội cùng nghiên cứu, thảo luận.

Về phát triển kinh tế, Hải Dương cần khẩn trương hoàn thành Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045 phù hợp với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng. Quan tâm đến công tác lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phát triển đô thị bảo đảm phù hợp với định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững dựa trên các trụ cột chính: công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ, dịch vụ chất lượng cao, phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại. 

Chú trọng bảo vệ môi trường, sử dụng nguồn tại nguyên một cách tiết kiệm và hiệu quả nhất. Tôi rất tán thành với việc Hải Dương lựa chọn việc đổi mới mô hình tăng trưởng của tỉnh theo hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Đây cũng là định hướng phát triển của Chính phủ trong những năm tới. Cần chú ý phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19 đang diễn ra. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, chính sách bảo đảm an sinh xã hội, công tác giảm nghèo; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Quang cảnh Đại hội
Về phát triển con người, tỉnh cần phát huy thành tích là tỉnh có chất lượng giáo dục cao trong cả nước, tiếp tục tập trung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đây là giải pháp then chốt để phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với phát triển khoa học và công nghệ; từng bước hình thành “công dân điện tử” để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong giai đoạn tới.

Về công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh cần tiếp tục quan tâm xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, củng cố vững chắc quốc phòng quân sự địa phương, giữ vững an ninh trật tự, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 

Về xây dựng hệ thống chính trị, Đảng bộ tỉnh Hải Dương cần thấm nhuần lời dặn của Bác, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; trong đó, công tác cán bộ phải là khâu then chốt, điểm đột phá. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương...

Nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng là bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm, giữ vững nguyên tắc xây dựng Đảng, đoàn kết, sáng suốt lựa chọn, bầu các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, chú trọng cấp ủy viên là cán bộ nữ, cán bộ trẻ vào Ban Chấp hành Đảng bộ khoá mới; đồng thời Đại hội cũng sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, xứng đáng cho ý chí và nguyện vọng của Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh, tham gia đóng góp vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...  (toàn văn phát biểu chỉ đại Đại hội của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh)
Xem clip trích phát biểu chỉ đạo Đại hội của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh
10h15:  Các đại biểu tham luận tại hội trường đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; góp ý kiến vào Báo cáo chính trị, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Đồng Dũng Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Thanh Miện phát biểu tham luận tại Đại hội. Ảnh: Thiện Tín
Đồng chí Đồng Dũng Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Thanh Miện phát biểu tham luận "Kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh". 

Bên cạnh những kết quả đạt được, tham luận chỉ ra trong quá trình triển khai thực hiện còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém. Để khắc phục, đồng chí Đồng Dũng Mạnh đề xuất thường xuyên quan tâm, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Kiên trì thực hiện các biện pháp, ngăn chặn; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí, vi phạm pháp luật. Kết hợp giữa “xây” và “chống”, giữa thực thi và kiểm soát quyền lực. 

Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là công việc thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị và của mọi cán bộ, đảng viên. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, nhận diện có hay không có biểu hiện suy thoái. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm; việc thực hiện cam kết nêu gương; việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm... (xem toàn văn nội dung tham luận)

9h45: Đại hội giải lao.

9h20: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI
Với tinh thần tự phê bình và phê bình sâu sắc cùng thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, báo cáo cũng đã phân tích rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, rút ra một số kinh nghiệm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các quy định về nêu gương.  

Chủ động sáng tạo trong công việc và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; thường xuyên tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất cao trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; mở rộng và phát huy dân chủ trong cấp ủy và hệ thống chính trị, đi đôi với giữ gìn kỷ luật, kỷ cương. Vận dụng sáng tạo, phù hợp chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước phù hợp với thực tiễn của tỉnh.

Các đại biểu dự Đại hội
Coi trọng công tác dự báo, lập quy hoạch, xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, then chốt, có tính khả thi cao. Phải có khát vọng lớn, tư duy, tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn; quyết định đúng, trúng, kịp thời, chỉ đạo quyết liệt, gắn với làm tốt công tác chính trị tư tưởng để lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự đồng thuận cao, là đòn bẩy thành công trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. 

Phát huy tính chủ động, sáng tạo, tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp. Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hệ thống chính trị. Trong lãnh đạo, chỉ đạo cần phải sâu sát cơ sở, chỉ đạo tập trung, có trọng tâm, trọng điểm. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; coi trọng tự soi, tự sửa, tự kiểm tra, giám sát trong thực hiện nhiệm vụ.  

Thường xuyên làm tốt công tác đánh giá cán bộ để làm căn cứ quy hoạch và xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý ngang tầm nhiệm vụ; phát huy sức mạnh tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, địa phương, đơn vị trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện.

Chủ động tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, doanh nghiệp tạo sự đồng thuận trong xã hội; phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đồng thời, chú trọng giải quyết dứt điểm những đề xuất, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân ngay từ cơ sở.

8h40: Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2020-20205.

Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội 
Báo cáo chính trị đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, khẳng định những thành tựu to lớn đạt được trong 5 năm qua trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân. 

Theo đó, tăng trưởng bình quân cả nhiệm kỳ (theo giá năm 2010) đạt 8,1%/năm (mục tiêu từ 8 - 8,5%), cao hơn giai đoạn 2010 - 2015 (7,7%) và cao hơn mức bình quân chung của cả nước; quy mô kinh tế gấp 1,6 lần so với năm 2015 (đứng thứ 11 trong toàn quốc); thu nhập bình quân đầu người đạt 69,8 triệu đồng, tương đương khoảng 3.020 USD (đứng thứ 19 trong toàn quốc). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trên cơ sở phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế và dịch vụ.

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 15,4%/năm. Quy mô ngành công nghiệp năm 2020 gấp 2 lần năm 2015. Các thành phần kinh tế tiếp tục phát triển, trong đó kinh tế ngoài nhà nước có bước phát triển mạnh, tăng bình quân 7,4%/năm; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng bình quân 12%/năm, tiếp tục đi đầu trong sản xuất sản phẩm công nghệ cao, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh, tổng vốn đầu tư FDI vào tỉnh trong nhiệm kỳ khoảng 4,3 tỷ USD, đứng thứ 4 trong vùng đồng bằng sông Hồng và thứ 11 trong toàn quốc. Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 đạt trên 83.375 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 63.826 tỷ đồng, đứng thứ 6 trong vùng đồng bằng sông Hồng, tăng bình quân 11,6%/năm. Từ năm 2017, Hải Dương tự cân đối thu chi và có một phần điều tiết về ngân sách Trung ương.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo thực hiện, các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng; bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt. Năm 2020, cơ bản tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh đều hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Đã có 7 trong tổng số 12 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn nông thôn mới, số còn lại cơ bản hoàn thành các tiêu chí theo quy định.

Hạ tầng thiết yếu khu vực nông thôn như đường giao thông, công trình cấp nước sạch... được cải thiện rõ nét. Hạ tầng kỹ thuật ở các đô thị, nhất là TP Hải Dương, Chí Linh và thị xã Kinh Môn được đầu tư nâng cấp, tạo được nét khởi sắc mới. Hạ tầng kỹ thuật của các khu công nghiệp cơ bản được đầu tư hoàn thiện, đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư. Các công trình, dự án trọng điểm được tập trung đầu tư tạo động lực mới cho phát triển. 

Chất lượng giáo dục và đào tạo đạt kết quả khá toàn diện, đi đầu cả nước về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; nhiều tiêu chí về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non đạt cao, vượt trội so với toàn quốc; thành tích học sinh giỏi quốc gia trong tốp đầu cả nước. Rà soát, sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các cơ sở giáo dục đại học, nghề nghiệp, cơ cấu đào tạo ngành nghề các trường đại học, cao đẳng, trên địa bàn tỉnh ngày càng hợp lý, gắn liền với xu thế và nhu cầu lao động của xã hội.

Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại phục vụ khám, chữa bệnh tiếp tục được đầu tư, áp dụng. Lao động, việc làm, an sinh xã hội đạt được những kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 1,17%/năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 ước đạt 75%. Bình quân hằng năm dạy nghề cho 3,65 vạn lao động, tạo việc làm cho trên 3,5 vạn người, xuất khẩu lao động trên 4,5 nghìn người. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” dần đi vào chiều sâu, gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về nêu gương.

Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII và thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Triển khai thực hiện tốt việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và sắp xếp các thôn, khu dân cư theo quy định. Công tác cán bộ được quan tâm thực hiện đồng bộ, có sự đổi mới, bảo đảm nguyên tắc, đúng quy định, phát huy dân chủ. Công tác đánh giá cán bộ từng bước đi vào thực chất. 

Bên cạnh đó, Báo cáo chính trị cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, từ đó rút ra một số kinh nghiệm lớn.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025, Báo cáo chính trị xác định rõ mục tiêu tổng quát là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, ý chí, khát vọng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, di sản văn hóa, bản sắc con người xứ Đông để phát triển nhanh và bền vững. Cơ cấu lại kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, chuyển đổi số với các trụ cột: Công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; Nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; Dịch vụ chất lượng cao; Đô thị xanh, thông minh, hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh. Phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Để thực hiện thành công các mục tiêu trên, báo cáo xác định 3 khâu đột phá cho nhiệm kỳ là: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào tỉnh, đồng thời chú trọng hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ số khởi nghiệp, sáng tạo. Huy động các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, hạ tầng số, đô thị thông minh và nông thôn mới kiểu mẫu. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; nêu cao vai trò gương mẫu, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới (xem toàn văn Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội).

8h28:  Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc diễn văn khai mạc Đại hội
Diễn văn khai mạc bày tỏ niềm tự hào và biết ơn vô hạn của Đại hội đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá kiệt xuất. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người để lại là tài sản vô cùng quý giá của Đảng và dân tộc ta. Đại hội bày tỏ lòng biết ơn vô hạn các thế hệ tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và tỉnh Hải Dương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển khẳng định sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, gần 25 năm tái lập tỉnh, Hải Dương đã có sự phát triển vượt bậc; 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương đã kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách và đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật. Kinh tế đạt mức tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng công nghiệp hóa. Thu ngân sách và thu hút đầu tư đạt kết quả khá cao. Từ năm 2017, Hải Dương tự cân đối ngân sách và có đóng góp với ngân sách Trung ương...

Quang cảnh phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, chỉ rõ những thành tựu, kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, từ đó rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, đề ra các phương hướng, mục tiêu, giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới với mục tiêu tổng quát là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, ý chí, khát vọng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, di sản văn hóa, bản sắc con người xứ Đông để phát triển nhanh và bền vững. Phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Cùng với việc thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, thảo luận dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội sẽ lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đạo đức, có khả năng đoàn kết, quy tụ; có năng lực thực tiễn, bảo đảm tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII; đồng thời lựa chọn những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh để bầu vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị mỗi đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật để cùng thực hiện tốt nội dung, chương trình của Đại hội đã thông qua vì mục đích cao nhất là sự thành công của Đại hội, tạo bước khởi đầu quan trọng, quyết định sự phát triển chung của tỉnh Hải Dương trong thời kỳ mới... (Toàn văn phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển)
Xem clip phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển
8h10:  Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII bắt đầu với lễ chào cờ trang nghiêm.

 


Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu dự Đại hội
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội vui mừng đón đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao thay mặt Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao (bên phải) về dự và chỉ đạo Đại hội
Tới dự Đại hội có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Vũ Oanh, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thị Xuân Mỹ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Vũ Đức Đam,  Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Công thương; Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Tài chính; Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông; Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước;  Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Cao Đức Phát, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Đức Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Lê Hồng Quang, Phó Chánh án Thường trực Tòa án Nhân dân tối cao; Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương: Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Phạm Văn Thọ, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Chiền, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Bùi Thanh Quyến, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng quê Hải Dương: Nguyễn Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Xây dựng; Trần Văn Tuấn, nguyên Bộ trưởng Nội vụ; Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Thứ trưởng Quốc phòng; Vũ Văn Hiền, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Hà Văn Hiền, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội; Thượng tướng Nguyễn Thế Trị, nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng; Nguyễn Đình Bin, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng: Đào Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; Đào Hồng Lan, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cùng nhiều đồng chí là lãnh đạo các ban xây dựng Đảng trung ương; thứ trưởng các bộ, đại diện các Vụ địa phương của các ban Đảng, Văn phòng Trung ương đảng; lãnh đạo các bộ, ngành trung ương quê Hải Dương.

Đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (bên trái) về dự và chia vui với Đại hội
Đại hội chào đón các đồng chí đại diện Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, đại diện Thường trực các Tỉnh ủy, Thành ủy:  Bắc Giang, Nam Định, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Phú Yên, Hà Nam, Bắc Giang, Thái Bình, Thái Nguyên  tới dự và gửi lẵng hoa chúc mừng  Đảng bộ tỉnh Hải Dương.


Đồng chí Nguyễn Mạnh HIển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương về dự Đại hội

Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ (ngoài cùng bên phải) về dự Đại hội
Theo Báo Hải Dương

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: