Thứ bảy, ngày 11/7/2020

Huyện Nam Sách được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Thứ Sáu 05/06/2020 07:44

Xem với cỡ chữ
Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 747/QĐ-TTg công nhận huyện Nam Sách đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hải Dương có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Nam Sách tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thành viên Ban Chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Đây là kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Nam Sách đã nỗ lực phấn đấu thực hiện trong những năm qua, đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ và nhân dân toàn huyện trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Sách lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025; tạo động lực to lớn để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân toàn huyện tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương Nam Sách ngày càng phát triển mạnh giàu.

Mô hình nuôi cá lồng trên sông đem lại hiệu quả kinh tế cho nhân dân huyện

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong những năm qua được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, đạt kết quả đột phá. Trong 5 năm qua, toàn huyện đã huy động được trên 2.000 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nhân dân đóng góp trên 500 tỷ đồng, hiến trên 42.000 m2 đất thổ cư, trên 157.000 m2 đất nông nghiệp để xây dựng kết cấu hạ tầng và mở rộng đường giao thông nông thôn; diện mạo nông thôn thay đổi rõ rệt, có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã nông thôn mới của huyện lên 18/18 xã, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (mục tiêu Đại hội đến năm 2020 toàn huyện có 10 - 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới).

 

Nguyễn Mẫn

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: