Thứ sáu, ngày 10/7/2020

Hội thảo khoa học "Văn học nghệ thuật Việt Nam 45 năm thống nhất đất nước"

Thứ Ba 23/06/2020 07:42

Xem với cỡ chữ
Ngày 22.6, tại TP.Hồ Chí Minh, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp Các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam (VHNT) tổ chức Hội thảo Khoa học chủ đề "Văn học nghệ thuật (VHNT) Việt Nam - 45 năm thống nhất đất nước". Nhà báo Trương Thị Thương Huyền, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Hải Dương, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương tham dự.

 

Ảnh: Quang cảnh Hội thảo khoa học

Tại hội thảo, nhiều tham luận và ý kiến phát biểu đã phân tích, chỉ rõ những thành tựu nổi bật của VHNT Việt Nam trong 45 năm qua. Trong đó, đáng kể nhất là đã tạo được một nền VHNT thống nhất, gắn bó với vận mệnh dân tộc, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Trong đó điểm nhấn là VHNT Việt Nam trong hơn 30 năm đổi mới đất nước đã thật sự khởi sắc, tạo ra những thành tựu to lớn, nổi bật, với đội ngũ văn nghệ sĩ ngày càng đông đảo, tâm huyết và tài năng. Đời sống VHNT ngày càng phong phú, đa dạng, đáp ứng như cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của các tầng lớp nhân dân.

Ảnh: Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch hội thảo.

Các ý kiến phát biểu tại hội thảo cũng chỉ ra, trong 45 năm qua, đã có lúc, có nơi VHNT bị đối xử thiếu công bằng bởi những hành xử sai lầm, duy ý chí, khiến VHNT phát triển chậm lại, không tương xứng với tiềm năng vốn có, xa rời hiện thực hết sức sôi động và dữ dội, khốc liệt của cuộc sống. Bước vào thời kỳ đổi mới, đã xuất hiện hiện tượng đổi mới cực đoan, thiếu kiểm soát, xuyên tạc lịch sử, lệch hướng trong sáng tạo, tiếp nhận văn hóa, văn học nước ngoài thiếu chọn lọc...

Phát biểu tại hội thảo, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch hội thảo, những vấn đề hội thảo nêu ra đều hết sức tâm huyết và trách nhiệm. Trong hiện tại và tương lai, cùng với việc khẳng định VHNT đã và đang góp phần tôn vinh cuộc sống, phản biện xã hội, tính tích cực xã hội của VHNT được phát huy,... cần tiếp tục tỉnh táo chỉ ra những hạn chế, yếu kém để VHNT đất nước phát triển đúng hướng, đúng tầm. Trong đó, tiếp tục phát huy nội lực, phát huy tài năng, đề cao trách nhiệm của văn nghệ sĩ, giảm "nhập siêu" văn nghệ, giảm tính nghiệp dư, tăng tính chuyên nghiệp trong sáng tạo...

Ảnh: Nhà báo Trương Thị Thương Huyền, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Hải Dương, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương chụp ảnh lưu niệm với nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch hội thảo và các văn nghệ sĩ tham dự.

Ngọc Hùng

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: