Thứ hai, ngày 29/5/2023

Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022

Thứ Năm 02/06/2022 09:41

Xem với cỡ chữ
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương vừa phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 (Quyết định số 487-QĐ/TU, ngày 01/6/2022)

Kết quả trúng tuyển chi tiết tại biểu đính kèm Quyết định 487-QĐ/TU, ngày 01/6/2022.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển; Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng và quyết định tuyển dụng viên chức qua xét tuyển đối với người trúng tuyển theo quy định.

VPTU

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: