Thứ bảy, ngày 16/1/2021

Kết quả công tác của Hội Cựu chiến binh tỉnh năm 2020

Thứ Năm 07/01/2021 16:18

Xem với cỡ chữ
Năm 2020, mặc dù trong điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp đã ảnh hưởng đến quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội đề ra. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực, quyết tâm cao, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, khẳng định rõ nét vị trí, vai trò của tổ chức Hội.

 

 Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Theo đó, cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong tỉnh luôn phát huy truyền thống, phẩm chất bộ đội cụ Hồ, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc... Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tại địa phương, tuyên truyền và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chăm lo xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu dân cư. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng và tham gia vào các cấp ủy đảng. Tại Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, có 1.669 hội viên CCB được bầu vào cấp ủy, chi bộ thôn, khu dân cư (trong đó 815 đồng chí là bí thư chi bộ, 20 phó bí thư, 646 đồng chí trưởng thôn, khu dân cư); 878 đồng chí đảng ủy viên cơ sở; 63 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ cấp trên cơ sở.

Trong bối cảnh của năm 2020, Hội đã tích cực vận động hội viên phát huy tính tự lực, tự cường, hăng hái lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo và đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa. Duy trì hàng ngàn doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, gia trại... do hội viên CCB làm chủ, tạo công ăn, việc làm cho hơn 25 ngàn lao động là con em hội viên và nhân dân địa phương. Năm 2020, số hộ hội viên nghèo còn 529 hộ, tỷ lệ 0,48%; số chi Hội hết nghèo 66,04%; Hội cơ sở cơ bản hết nghèo 38,72%; nâng tỷ lệ CCB khá và giàu lên trên 70%. Đồng thời, động viên cán bộ, hội viên gương mẫu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hăng hái tham gia các phong trào, các cuộc vận động. Nhiều gia đình CCB tiếp tục hiến đất làm đường giao thông nông thôn, chỉnh trang đô thị, hoàn thành các hạng mục công trình tập thể, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới ở cấp xã và cấp huyện. Gia đình CCB hiến 41.290 m2 đất, 3.940 ngày công; tham gia làm mới, sửa chữa, nâng cấp 35,5km đường giao thông nông thôn; 126,2 km kênh mương thủy lợi nội đồng; trồng mới 61.368 cây xanh các loại,...

Trong đại dịch Covid-19, cán bộ, hội viên đã quyên góp ủng hộ với số tiền là hơn 5,5 tỷ đồng, 2,5 tấn gạo, 2460 chai nước sát khuẩn, 385 kg thuốc sát trùng, hàng ngàn khẩu trang, nhiều vật chất khác. Vận động các nhà tài trợ và hội viên đóng góp ủng hộ xây dựng được 09 nhà “Nghĩa tình đồng đội”, trị giá 570 triệu đồng. Tích cực tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác từ thiện như tham gia ủng hộ Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ giúp đỡ hội viên nghèo, Quỹ phòng chống thiên tai... với số tiền hơn 11 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm tốt việc giáo dục tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; động viên thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Năm 2020 đã tặng quà cho 2.450 thanh niên lên đường nhập ngũ; nói chuyện truyền thống cách mạng, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" tại các trường học trên địa bàn với 264 buổi, 64.628 lượt thanh niên, học sinh dự.

 Trao tiền hỗ trợ xây nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho CCB Đặng Văn Bần ở khu dân cư Huyền Tụng, phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn 

Ngoài ra, công tác tổ chức Hội thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Trong năm đã kết nạp 2.935 hội viên mới, đạt 115,23% so với chỉ tiêu được giao, nâng số hội viên lên 114.441 (đạt tỷ lệ 96,77% CCB vào Hội). Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, các tổ chức Hội nhanh chóng ổn định tổ chức và đi vào hoạt động theo đúng quy định. Đến nay, số cơ sở Hội cấp xã còn 235 Hội; Hội Khối 487. Thực hiện Quy định 212 của Ban Bí thư, Hội CCB tỉnh sắp xếp cơ quan chuyên trách tỉnh Hội còn 02 ban trực thuộc; có 04 tổ chức Hội cấp huyện sắp xếp còn 01 chủ tịch, 01 Phó chủ tịch.

 Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội CCB tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục cụ thể hóa và đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là các phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu", cuộc vận động "Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh",... Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội. Chú trọng thực hiện đồng bộ các biện pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, có đủ phẩm chất, năng lực và trí tuệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu công tác Hội trong tình hình mới. Động viên cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững; tham gia tích cực và có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Làm tốt công tác Đền ơn đáp nghĩa, công tác từ thiện, giúp đỡ đồng đội, nhân dân lúc gặp khó khăn, hoạn nạn.

Trần Linh

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: