Thứ sáu, ngày 31/3/2023

Nhiều địa phương tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Thứ Hai 22/08/2022 10:11

Xem với cỡ chữ
Vừa qua trong tháng 8.2022, nhiều địa phương trong tỉnh tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Tại các địa phương đều có lãnh đạo chính quyền các cấp, các sở ban, ngành, lực lượng vũ trang và đông đảo người dân đến tham gia động viên, cỗ vũ, nhằm đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng phát triển sâu rộng, tạo thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đại tá Lê Quý Thường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương tặng hoa chúc mừng tại ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ phường Hoàng Tiến, TP Chí Linh

Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các địa phương trong tỉnh tiếp tục được duy trì phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng Công an các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về bảo vệ ANTT, nâng cao cảnh giác trước âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, cỗ vũ, động viên các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với nhiều hình thức đổi mới, phù hợp.

Các khu dân cư ký giao ước thi đua trong việc xây dựng mô hình Camera bảo đảm ANTT tại phường Tân Bình, TP Hải Dương

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được triển khai sâu rộng và đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giúp ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ban chỉ đạo 138 tại các địa phương đã xây dựng chương trình, kế hoạch nhằm thực hiện củng cố và duy trì có hiệu quả hoạt động của các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ như mô hình “Trường học an toàn về ANTT”, “Dòng họ hiếu học, an toàn về ANTT” , “Hội cựu chiến binh tham gia bảo đảm ANTT”…Trong năm đã xây dựng, nhân rộng mới được nhiều mô hình như mô hình “Công an hưu trí tham gia bảo đảm ANTT”, mô hình “Camera bảo đảm ANTT”, mô hình “Tổ bảo vệ ANTT khu di tích lịch sử cấp Quốc gia”…Nhiều địa phương đã thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy…công tác vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT…

Lực lượng Công an tại các địa phương đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền để giải quyết tốt các vấn đề có nguy cơ tiềm ẩn gây mất ANTT ngay tại cơ sở.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào bảo vệ ANTQ được các cấp biểu dương khen thưởng

Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thời gian qua, đã có nhiều tập thể, cá nhân ở các địa phương được các ngành, các cấp biểu dương khen thưởng.

Văn Tú

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: