Thứ tư, ngày 8/2/2023
Thành ủy Hải Dương
Không có dữ liệu

Giới thiệu Đảng bộ Thành phố Hải Dương

Thứ Sáu 10/08/2018 22:19

Xem với cỡ chữ

I. SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẢNG BỘ

 

Ảnh: Trụ sở Thành ủy Hải Dương

Thành phố Hải Dương được khởi lập từ năm 1804 với tên gọi Thành Đông. Từ một thành trì quân sự - hành chính, Thành Đông trở thành trung tâm của xứ Đông xưa - một trong Tứ trấn của Kinh thành Thăng Long. Với vị trí quan trọng đó, ngay sau khi Pháp tấn công ra miền Bắc đã 2 lần tấn công Thành Đông (năm 1873 và 1883), thiết lập bộ máy thống trị và đặt ách đô hộ thực dân tại tỉnh Hải Dương. Các phong trào yêu nước chống Pháp nổi lên, đều bị dập tắt, đàn áp dã man và bị dìm trong biển máu.

Tháng 7-1937, Xứ uỷ Bắc Kỳ đã cử đồng chí Nguyễn Văn Xứng (Lê Thanh Nghị) về xây dựng phong trào cách mạng ở Hải Dương, sau đó giới thiệu đồng chí Hoàng Văn Thụ về bắt liên lạc với nhóm thanh niên dân chủ ở thành phố Hải Dương để nắm tình hình hoạt động của địch và phong trào cách mạng ở các huyện trong tỉnh.

Tối ngày 26-8-1938, tại số nhà 17 phố Đông Môn (nay là phố Phạm Hồng Thái) đã tổ chức thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của thành phố Hải Dương. Buổi lễ được tổ chức trang nghiêm trước sự chứng kiến của đồng chí Hoàng Văn Thụ (xứ uỷ viên Xứ ủy Bắc Kỳ). Chi bộ Đảng gồm 3 đồng chí: Nguyễn Thượng Mẫn, Nguyễn Văn Sớ và Bùi Văn Giáp do đồng chí Nguyễn Thượng Mẫn làm Bí thư. Đây là chi bộ Đảng đầu tiên - tiền thân của Đảng bộ thành phố Hải Dương được thành lập sau này.

Ngay từ ngày đầu thành lập, mặc dù có ít đảng viên, nhưng Chi bộ đã tập trung phát triển lực lượng, tổ chức lãnh đạo nhân dân cùng cả nước làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945 giành chính quyền về tay nhân dân. Sáng ngày 18/8/1945, Ủy ban cách mạng lâm thời của thành phố Hải Dương được thành lập do ông Bạch Năng Thi làm Chủ tịch. Thành phố Hải Dương là một trong những địa phương giành chính quyền sớm nhất toàn quốc.

Đến đầu năm 1946, Chi bộ Đảng thành phố Hải Dương đã có 20 đảng viên. Tháng 3-1946, được sự đồng ý của Tỉnh uỷ, Đảng bộ thành phố Hải Dương được thành lập. Đồng chí Đỗ Văn Thanh được chỉ định làm Bí thư, đồng chí Lê Đình Vũ làm Phó Bí thư. Thành lập Đảng bộ thành phố Hải Dương là bước phát triển vượt bậc cả về số và chất lượng, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng mới.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Tỉnh ủy, Đảng bộ thành phố Hải Dương đã lãnh đạo nhân dân cùng cả nước tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ, gian khổ và kết thúc bằng chiến thắng lịch sử Điện Biện Phủ - “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Sau khi hoà bình được lập lại ở miền Bắc năm 1954, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân xây dựng hậu phương vững chắc, chống chiến tranh phá hoại của chủ nghĩa đế quốc, chi viện sức người, sức của cho miền Nam ruột thịt, góp phần vào thắng lợi chung của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước, thành phố Hải Dương đã có 6.523 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ, trong đó có 1.181 người con anh dũng hy sinh, 1.024 thương - bệnh binh, hàng nghìn gia đình có chồng, con tham gia kháng chiến. Với những đóng góp to lớn trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm và trong xây dựng quê hương đất nước, Đảng bộ và nhân dân thành phố đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý. Đó là: 4 đơn vị trực thuộc thành phố được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (gồm Công an nhân dân thành phố, phường Thanh Bình, phường Ngọc Châu, phường Ái Quốc); 1 đơn vị Anh hùng Lao động (xã Thạch Khôi); 7 đồng chí được phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 191 bà mẹ được phong, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng .

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, từng bước vươn lên và đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Từ một đô thị loại III năm 1997, sau 12 năm nỗ lực phấn đấu, thành phố Hải Dương được công nhận là đô thị loại II năm 2009. Những năm gần đây, kinh tế liên tục phát triển , tốc độ tăng trưởng luôn đạt ở mức cao hơn mức bình quân chung của cả tỉnh, bình quân đạt từ 13 - 15%/năm ; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 2.000 tỷ đồng/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp và dịch vụ . Trên địa bàn Thành phố có 03 khu công nghiệp lớn và 03 cụm công nghiệp, với trên 2.350 doanh nghiệp đăng ký hoạt động (trong đó có gần 100 doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài), giải quyết việc làm cho hơn 55.000 lao động. Các loại hình dịch vụ, thương mại, ngân hàng, viễn thông… phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng, cơ bản đáp ứng nhu cầu của sản xuất, đời sống của nhân dân.

Không gian đô thị được mở rộng, tổng số các đơn vị hành chính thành phố là 21 phường, xã với diện tích tự nhiên 71,4km2, dân số khoảng 25 vạn người. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông được củng cố, phát triển. Các tuyến đường liên tỉnh, nội thị kết nối ngày càng đồng bộ, hiện đại; tỷ lệ đường giao thông nội thành được thảm bê tông nhựa đạt trên 80%; 100% đường giao thông ngõ, xóm được trải nhựa hoặc bê tông hóa. Nhiều khu đô thị mới, khu du lịch sinh thái hình thành và phát triển nhanh; các công trình phúc lợi công cộng, hệ thống chiếu sáng, công viên, cây xanh... được đầu tư nâng cấp và xây dựng mới. Thành phố đã có thêm 08 khu đô thị và hàng chục khu dân cư mới với tỷ lệ lấp đầy từ 70% trở lên…

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm và có nhiều tiến bộ. Giáo dục - Đào tạo luôn dẫn đầu toàn tỉnh về quy mô và chất lượng đào tạo toàn diện cũng như mũi nhọn, 99,5% phòng học kiên cố cao tầng, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia ở cả 3 cấp học đạt trên 68%. Trên địa bàn thành phố có 10 trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; 15 bệnh viện và trung tâm chuyên khoa, 21/21 phường, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Các chương trình giải quyết việc làm, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện. Đến tháng 12/2017, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm còn 3,26%; tỷ lệ khu dân cư có nhà văn hóa đạt 98,7%; tỷ lệ khu dân cư văn hóa đạt 84,9%; tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa 91,4 %. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm thực hiện, đến nay toàn thành phố có 03/04 xã được công nhận xã nông thôn mới.  Thành phố đã và đang  tập trung mọi nguồn lực thực hiện nhiệm vụ nâng cấp đô thị theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 12/11/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đến nay thành phố đã đạt được 54/59 tiêu chí và đang tích cực hoàn thiện các tiêu chí còn lại và thực hiện các thủ tục đề nghị nâng cấp thành phố lên đô thị loại I.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, quốc phòng - quân sự địa phương được thực hiện toàn diện. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh được quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng từ thành phố đến cơ sở được đổi mới; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp được nâng lên. Công tác tập hợp, vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ngày càng hiệu quả, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, niềm tin của nhân dân vào Đảng ngày càng vững chắc.

II. CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ

1. Ban Tổ chức Thành ủy

2. Ban Tuyên giáo Thành ủy

3. Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ

4. Ban Dân vận Thành ủy

5. Văn phòng Thành ủy

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố

7. Liên đoàn Lao động thành phố

8. Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

9. Hội Nông dân thành phố

10. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố

11. Hội Cựu chiến binh thành phố

12. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố

III. TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN

- Số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố: 62, trong đó có 21 đảng bộ xã, phường.

- Tổng số đảng viên của Đảng bộ (tính đến 30/6/2018): 14.601 đảng viên.

IV. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2015-2020

 

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Đoàn Việt Hùng

Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy

2

Nguyễn Trung Thành

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

3

Vũ Tiến Phụng

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

4

Ngô Đức Thanh

UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố

5

Trần Hồ Đăng

UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố

6

Nguyễn Việt Dũng

UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy

7

Nguyễn Vỹ

UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy

8

Ngô Bá Khang

UVBTV, Trưởng ban Dân vận Thành ủy

9

Nguyễn Văn Đông

UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

10

Nguyễn Trường Thắng

UVBTV, Chánh Văn phòng Thành ủy

11

Phạm Hồng Khánh

UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố

12

Nguyễn Văn Nghị

UVBTV, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thành phố

13

Đặng Văn Đạm

UVBTV, Trưởng Công an thành phố

14

Vũ Cường

Th.UV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố

15

Nguyễn Văn Sơn

Th.UV, Phó Chủ tịch UBND thành phố

16

Trương Mạnh Long

Th.UV, Phó Chủ tịch UBND thành phố

17

Hoàng Hữu Hưng

Th.UV, Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố

18

Vũ Nam Hải

Th.UV, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy

19

Đặng Thu Hà

Th.UV, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Thành ủy

20

Trương Văn Lừng

Th.UV, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy

21

Hoàng Minh Đức

Th.UV, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy

22

Đinh Đăng Trọng

Th.UV, Phó Trưởng ban chuyên trách, Ban Pháp chế HĐND thành phố

23

Đào Thị Hạnh

Th.UV, Chủ tịch Hội LH Phụ nữ thành phố

24

Nguyễn Hoàng Đạo

Th.UV, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố

25

Vũ Công Thản

Th.UV, Bí thư Thành đoàn

26

Nguyễn Thị Thu Hằng

Th.UV, Phó Chủ tịch Liên đoàn LĐ thành phố

27

Nguyễn Kim Cương

Th.UV, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố

28

Dương Tất Hưng

Th.UV, Trưởng phòng Nội vụ

29

Nguyễn Văn Phong

Th.UV, Trưởng phòng Kinh tế

30

Phạm Thị Thanh Vân

Th.UV, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch

31

Nguyễn Thị Châm

Th.UV, Trưởng phòng Lao động-TB-XH

32

Bùi Dương Nghĩa

Th.UV, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin

33

Lê Thị  Mỹ Phương

Th.UV, Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo

34

Phạm Công Quân

Th.UV, Trưởng phòng Quản lý đô thị

35

Đào Quang Dương

Th.UV, Trưởng phòng Tài nguyên- Môi trường

36

Tăng Văn Quản

Th.UV, Chánh Thanh tra thành phố

37

Đào Đình Đính

Th.UV, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố

38

Phùng Thắng

Th.UV, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố

39

Lê Hòa

Th.UV, Bí thư ĐU phường Trần Hưng Đạo

40

Đinh Thị Thu Hà

Th.UV, Bí thư Đảng ủy phường Quang Trung

41

Nguyễn Đức Lam

Th.UV, Bí thư Đảng ủy phường Bình Hàn

42

Lê Thanh Bình

Th.UV, Bí thư Đảng ủy phường Nhị Châu

43

Hoàng Ngọc Duyển

Th.UV, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Nam Đồng

 


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: