Thứ tư, ngày 29/5/2024

Hải Dương: Những kết quả nổi bật của công tác Hội và phong trào cựu chiến binh năm 2022

Thứ Hai 30/01/2023 14:54

Xem với cỡ chữ
Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - MTTQ tỉnh, Hội CCB các cấp trong tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương, tích cực triển khai và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

 

Đại hội đại biểu Cựu chiến binh tỉnh Hải Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 thành công tốt đẹp.

Năm 2022, các cấp Hội đã tổ chức thành công Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027. Cán bộ, hội viên tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và Nhân dân. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh với mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù. Tích cực tham gia các hoạt động, chương trình phối hợp, chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng ở địa phương. Làm tốt công tác tuyên truyền và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương... Năm 2022, Hội CCB các cấp trong tỉnh đã tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng cho 96.500 cán bộ, hội viên; tuyên truyền thời sự chính sách, phổ biến giáo dục pháp luật, ... cho 30.250 lượt hội viên và Nhân dân. Phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể chính trị, xã hội tổ chức được 152 buổi giáo dục, bồi dưỡng truyền thống, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đạo đức lối sống cho 23.500 lượt thanh thiếu niên, học sinh tham gia. Trong cuộc bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư và Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã có 2.062 hội viên được tín nhiệm bầu vào cấp ủy chi bộ, trong đó có 809 đồng chí hội viên được bầu là Bí thư kiêm Trưởng thôn, khu dân cư và 69 đồng chí được bầu là bí thư chi bộ.

Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên CCB luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã được các cấp Hội triển khai một các tích cực, sâu rộng bằng nhiều biện pháp và hình thức phong phú. Đến nay, toàn tỉnh có 450 doanh nghiệp, 655 hợp tác xã, 2.595 trang trại, 2.215 gia trại do cựu chiến binh làm chủ, thu hút trên 20.000 lao động. Để giúp hội viên phát triển kinh tế, các cấp Hội CCB đã phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức 185 lớp tập huấn về kiến thức kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vay vốn, bảo vệ môi trường, khuyến lâm, khuyến ngư và nông thôn mới cho 2.041 cán bộ, hội viên. Tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý cho vay vốn tín dụng chính sách ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ nhiều hội viên cựu chiến binh, hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng chính sách có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo, tính đến hết tháng 10/2022 toàn Hội có số dư nợ vay vốn 456 tỷ 764 triệu đồng cho 9.278 hộ vay. Hiện quỹ nội bộ Hội là 71.924 triệu đồng, bình quân 619.000 đồng/hội viên. Đồng thời, nhiều gia đình CCB tiếp tục hiến đất làm đường giao thông nông thôn, chỉnh trang đô thị. Năm 2022, cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh hiến gần 8.491,5m2 đất làm đường giao thông, các công trình phúc lợi; tham gia đóng góp 3.406 triệu đồng, 2.433 ngày công, trồng trên 40.000 cây các loại.

Với chức năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB, công tác chính sách và hoạt động tình nghĩa đã được các cấp Hội quan tâm thực hiện. Các cấp Hội đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với CCB đúng, đủ, kịp thời, bảo đảm chặt chẽ, đạt hiệu quả thiết thực. Đã phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng 8.086 suất quà, trị giá 2.522 triệu đồng cho cán bộ, hội viên là thương bệnh binh, hội viên nhiễm chất độc da cam/dioxin, gia đình liệt sĩ. Ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa do MTTQ tỉnh phát động số tiền 1.383.624.000 đồng. Đặc biệt, hưởng ứng đợt thi đua chào mừng Đại hội Hội CCB các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, các cấp Hội đã làm mới và sửa chữa được 32 nhà Nghĩa tình đồng đội trị giá 1.420 triệu đồng cho gia đình cựu chiến binh nghèo.

Hội CCB thị xã Kinh Môn phối hợp với Hội Doanh nhân CCB thị xã Kinh Môn khánh thành Nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên cựu chiến binh nghèo

Cùng với đó, các cấp Hội luôn quan tâm, chú trọng xây dựng Hội từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh về chính tri, tư tưởng. Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp Hội; tuyên truyền, vận động phát triển hội viên, bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn. Vận động, tập hợp cựu quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương tích cực tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ cựu quân nhân và các hoạt động ở cơ sở. Trong năm 2022 đã phát triển 942 thành viên vào câu lạc bộ, nâng tổng số thành viên cựu quân nhân là 43.008 người, sinh hoạt tại 614 câu lạc bộ. Đồng thời, đã kết nạp 2.186 hội viên, tổng số hội viên toàn tỉnh là 113.433 hội viên tham gia sinh hoạt ở 235 xã, phường, thị trấn và 84 khối 487. Kết quả xếp loại chất lượng tổ chức Hội, hội viên năm 2022 có 98,86% chi hội và 99,37% tổ chức Hội cơ sở HTTNV; trong đó, có 28% chi hội và  25,39% cơ sở Hội HTXSNV.

Trong thời gian tới, Hội Cựu chiến binh các cấp tiếp tục quán triệt nghiêm túc, thực hiện hiệu quả nghị quyết các cấp ủy Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh các cấp; trọng tâm là Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VII Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh Hải Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tích cực chủ động tham gia công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các phong trào, các cuộc vận động của tỉnh, địa phương. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ Đảng, chính quyền thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên CCB nêu cao tinh thần gương mẫu, tiên phong đi đầu trong các phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh; tích cực tham gia nêu gương cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn. Đẩy mạnh phong trào thi đua "CCB gương mẫu" gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt chế độ chính sách, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho cán bộ, hội viên CCB…

Trần Linh

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: