Chủ nhật, ngày 19/9/2021

Văn bản Tỉnh ủy

Số/Ký hiệu 180 - QĐ/TU
Ngày ban hành 00:00, 27/04/2021
Người ký Phạm Xuân Thăng
Trích yếu Quyết định về việc phê duyệt Danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành ( vòng 2) kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2021
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hải Dương
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực
: QD 180 TU.pdf;