Chủ nhật, ngày 19/9/2021

Văn bản Tỉnh ủy

Số/Ký hiệu 14 - KH/TU
Ngày ban hành 00:00, 22/03/2021
Người ký Phạm Xuân Thăng
Trích yếu Kế hoạch Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hải Dương
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực
: KH 14 TU.pdf;