Chủ nhật, ngày 19/9/2021

Văn bản Tỉnh ủy

Số/Ký hiệu 143 - QĐ/TU
Ngày ban hành 00:00, 30/03/2021
Người ký Phạm Xuân Thăng
Trích yếu Quyết định về việc phê duyệt Danh mục tài liệu thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung ( vòng 1) kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2021
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hải Dương
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực
: QD 143 TU.pdf;