Chủ nhật, ngày 19/9/2021

Văn bản Tỉnh ủy

Số/Ký hiệu 142 - QĐ/TU
Ngày ban hành 00:00, 30/03/2021
Người ký Phạm Xuân Thăng
Trích yếu Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển công chức, viên chức cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Hải Dương năm 2021
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hải Dương
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực
: QD 142TU.pdf;