Chủ nhật, ngày 7/3/2021

Văn bản Tỉnh ủy

Số/Ký hiệu 10 - KH/TU
Ngày ban hành 00:00, 22/01/2021
Người ký Phạm Xuân Thăng
Trích yếu Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức vào các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2021
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hải Dương
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực
: KH 10 TU.pdf;