Thứ sáu, ngày 10/7/2020

Tăng cường các biện pháp quản lý, khai thác các nguồn thu để thực hiện tốt nhiệm vụ cân đối thu, chi ngân sách năm 2020

Thứ Ba 23/06/2020 14:01

Xem với cỡ chữ
Ngày 23/6/2020, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức phiên họp cuối tháng 6/2020, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì; tham dự có các đồng chí cán bộ các ban Đảng Trung ương theo dõi Hải Dương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành, địa phương có liên quan.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Tổ biên tập Văn kiện báo cáo Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo: Kết quả thực hiện quy trình công tác nhân sự và giới thiệu ứng cử chức danh Bí thư, phó Bí thư Huyện ủy Ninh Giang; kết quả thực hiện quy trình công tác nhân sự và giới thiệu ứng cử chức danh Bí thư, phó Bí thư Thành ủy Chí Linh; một số nội dung về công tác cán bộ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng tình với báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm với nhiều diễn biến khó lường. Do ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp đến đời sống, việc làm của người dân và doanh nghiệp; tiến độ triển khai một số dự án, công trình đầu tư bị chậm lại. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống Đại dịch Covid-19; cùng thực hiện các giải pháp, cơ chế, chính sách khắc phục và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kết quả nổi bật sản xuất nông nghiệp tăng 7,5% so với cùng kỳ; kết quả chỉ đạo ứng phó với bệnh dịch Covid-19 đạt hiệu quả và cho nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Đến nay, các hoạt động kinh tế - xã hội đã trở lại bình thường, các cơ sở sản xuất kinh doanh vừa khắc phục khó khăn, vừa đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh; đời sống nhân dân cơ bản được ổn định; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, công tác quốc phòng an ninh được củng cố vững chắc.

Đ/c Nguyễn Mạnh Hiển, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì

Công tác tuyên truyền và triển khai hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn có hiệu quả thiết thực. Các cấp ủy đã chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở ở 3 đơn vị (Thành Phố Hải Dương, Nam Sách và Đảng bộ Quân sự tỉnh).

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành cần tập trung quyết liệt và cao nhất để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Qua xem xét, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề xuất chưa điều chỉnh các muc tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội do HĐND đã quyết định. Vì vậy, yêu cầu các cấp cần nắm chắc tình hình thực tế ở cơ sở, doanh nghiệp và người dân để thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện tốt nhất; tăng cường hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về vốn, giải phóng mặt bằng. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ theo chỉ đạo của Chính Phủ và Quốc Hội. Tập trung nguồn lực đầu tư các công trình trọng điểm đã triển khai thực hiện như: Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, cầu Mây, cầu Triều, đường dẫn cầu Hàn… Đẩy nhanh tiến độ lập nhiệm vụ quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về thu, chi ngân sách, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần thực hiện tốt nhiệm vụ cân đối thu, chi ngân sách. Tăng cường các biện pháp quản lý, khai thác các nguồn thu, rà soát nắm chắc các đối tượng, nguồn thu trên địa bàn. Cùng với điều hành ngân sách một cách linh hoạt, chủ động, cân đối ngân sách bảo đảm các khoản chi thiết yếu, chi đầu tư xây dựng cơ bản, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện điều chỉnh một số nhiệm vụ chi thường xuyên và hạn chế tối đa các khoản chi phát sinh.

Đình Bộ - Văn phòng Tỉnh ủy

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: